W dziale PRAWO, w formie wyszukiwarki, zamieszczone są odnośniki do przepisów prawa związanych z wykonywaniem zawodu architekta w następujących formach:

 • Aktów prawnych udostępnianych przez Internetowy System Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu RP. Przed rozpoczęciem korzystania niezbędne jest zapoznanie się z POMOCĄ oraz WPROWADZENIEM (poniżej).
 • Tekstów ujednoliconych (z naniesionymi zmianami na tekst aktu)
 • Interpretacji przepisów
   

AKTY PRAWNE UDOSTĘPNIANE PRZEZ ISAP

Za każdym razem, korzystając z Internetowego Systemu Aktów Prawnych należy sprawdzić aktualność aktu prawnego poprzez sprawdzenie aktów powiązanych, w tym aktów zmieniających.


TEKSTY UJEDNOLICONE

Komisja ds. Legislacji przy Krajowej Radzie Izby Architektów przygotowuje ujednolicone teksty aktów prawnych jako materiał pomocniczy, który nie stanowi oficjalnego źródła informacji prawnej. Korzystanie z załączonych plików ujednoliconych aktów prawnych odbywa się wyłącznie na własną odpowiedzialność i możliwe jest wyłącznie po zaakceptowaniu powyższych warunków. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy opierać się o materiały zamieszczone w ISAP, publikowane na stronach Sejmu RP.


INTERPRETACJE PRZEPISÓW

Zestaw dokumentów, stanowisk organów administracji państwowej i samorządowej, interpretacje przepisów oraz inną korespondencję, jaką architekci uzyskali w formie odpowiedzi na swoje wątpliwości. Redakcja kieruje się przekonaniem, że umieszczenie takich pism w Warsztacie pozwoli na rozeznanie się  specyfice problematyki prawnej, z rozwiązaniami której architekt mierzy się podczas swojej pracy. Wiemy też, że porównanie odpowiedzi różnych instytucji na te same pytania pozwoli wykazać ich wzajemną niespójność. Wiedza ta, poparta odpowiednim opracowaniem, pozwoli uzyskać mocny argument w przyszłych pracach legislacyjncych IARP. Dotyczy to szczególnie dialogu z instytucjami stanowiącymi prawo.

Liczymy na życzliwe przyjęcie tej inicjatywy i nadsyłanie na adres redakcji Portalu posiadanych przez Was dokumentów. Z oczywistych względów z pism należy usunąć wszelkie dane mogące zidentyfikować osobę lub adres opisanej sprawy.

UWAGA: Komisja Prawa Inwestycyjnego przy Krajowej Radzie Izby Architektów przygotowuje ujednolicone teksty aktów prawnych jako materiał pomocniczy, który nie stanowi oficjalnego źródła informacji prawnej. Korzystanie z załączonych plików ujednoliconych aktów prawnych odbywa się wyłącznie na własną odpowiedzialność i możliwe jest wyłącznie po zaakceptowaniu powyższych warunków.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy opierać się o materiały zamieszczone w ISAP (Internetowy System Aktów Prawnych), publikowany na stronach Sejmu RP. 


ArchiLegis #54 | kwiecień 2020 r.

 

ArchiLegis #53 | marzec 2020 r.

 

ArchiLegis #52 | marzec 2020 r.

 

ArchiLegis #51 | grudzień 2019 r.

 • nowa norma „kominowa” PN-B-10425:2019-09 Kominy – przewody kominowe dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane – Wymagania i badania

 

ArchiLegis #50 | listopad 2019 r.

 • Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami >>>
 • Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw >>>
 • Dziennik Ustaw poz. 1721, zawierający Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków >>>
 • rozporządzenie z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie >>>

 

ArchiLegis #49 | 8 lipca 2019 r.

 • Ustawa o samorządach zawodowych architektów i inżynierów budownictwa – tekst jednolity >>>

 • Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakie powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - tekst jednolity >>>

 • Ustawa prawo budowlane – tekst jednolity >>>

ArchiLegis #48 | 28 września 2018 r.

 

ArchiLegis #47 | 7 maja 2018 r.

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) >>>

 • Przewodnik RODO dla małych i średnich przedsiębiorców wydany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii autorstwa P. Litwińskiego >>>

 

ArchiLegis #46 | 25 kwietnia 2018 r.

 • Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy Prawo wodne opublikowaną w Dzienniku Ustaw w dniu 11 kwietnia 2018 r., poz. 710 >>>

 • Tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1422 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z nowelizacji opublikowanej 8 grudnia 2017 r. (wersja czerwono-niebieska – uzupełniona) >>>

 

ArchiLegis #45 | 18 grudnia 2017 r.

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 8 grudnia 2018 r., poz. 2285); >>>

 • Tekst rozporządzenia z naniesionymi zmianami wynikającymi z nowelizacji oraz przepisami przejściowymi (wersja czerwono-niebieska). >>>

 

ArchiLegis #44 | 5 grudnia 2017 r.

 • Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 27 listopada 2017 r., poz. 2175) >>> http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2175/1

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 28 listopada 2017 r., poz. 2187) >>> http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2187/1

 

ArchiLegis #43 | 29 listopada 2017 r.

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie >>>

 • Tekst rozporządzenia z naniesionymi zmianami wynikającymi z nowelizacji (wersja czerwono-niebieska) >>>

 • Prezentacja Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa dotyczącą zmian wprowadzonych w rozporządzeniu >>>

ArchiLegis #42 | 11 września 2017 r.

 

ArchiLegis #41 | 30 sierpnia 2017 r.


ArchiLegis #40
 | 19 lipca 2017 r.


ArchiLegis #39
| 3 lipca 2017 r.

 

ArchiLegis #38 | 16 czerwca 2017 r.

 

ArchiLegis #37 | 12 czerwca 2017 r.

 

ArchiLegis #36 | 23 stycznia 2017 r.

 

ArchiLegis #35 | 3 stycznia 2017 r.

 

ArchiLegis #34 | 19 grudnia 2016 r.

 

ArchiLegis #33 | 6 grudnia 2016 r.

 

ArchiLegis #32 | 19 października 2016 r.

 

ArchiLegis #31 | 13 lipca 2016 r.

 

ArchiLegis #30 | 5 lipca 2016 r.

  

ArchiLegis #29 | 20 kwietnia 2016 r.

 

ArchiLegis #28 | 17 lutego 2016 r.

 

ArchiLegis #27 | 26 stycznia 2016 r.

 

ArchiLegis #26 | 26 listopada 2015 r.

 

ArchiLegis #25 | 29 października 2015 r.

 

ArchiLegis #24 | 28 września 2015 r.

 

ArchiLegis #23 | 20 sierpnia 2015 r.

 

ArchiLegis #22 | 24 czerwca 2015 r.

 

ArchiLegis #21 | 10 czerwca 2015 r.

 

ArchiLegis #20 | 21 kwietnia 2015 r.

 

ArchiLegis #19 | 4 marca 2015 r.

ArchiLegis #18 | 4 listopada 2014 r.:

 

ArchiLegis #17 | 20 października 2014 r.


ArchiLegis #16 | 15 września 2014 r.


ArchiLegis #15 | 18 sierpnia 2014 r.

 

ArchiLegis #14 | 8 lipca 2014 r.

ArchiLegis #13 | 16 kwietnia 2014 r.

 
 
 
 

ArchiLegis #12 | 19 lutego 2014 r.

 

 

ArchiLegis #11 | 4 grudnia 2013 r.

 
 
 

ArchiLegis #10 | 6 listopada 2013 r.

 

ArchiLegis #08 | 2 października 2013 r.

 

ArchiLegis #07 | 9 września 2013 r.

 

ArchiLegis #06 | 1 sierpnia 2013 r.

 

ArchiLegis #04 | 6 czerwca 2013 r.

 

ArchiLegis #03 | 4 czerwca 2013 r.

 

ArchiLegis #02 | 12 kwietnia 2013 r.

 
 
ArchiLegis #01 | 8 kwietnia 2013 r.

W dziale PRAWO - linki do zbioru aktów prawnych:

 • LEGALIS - wyszukiwarka udostępniona przez C.H BECK na podstawie podpisanej umowy z KRIA
 • NORMY - zbiór Polskich Norm udostępnionych przez PKN na podstawie umowy podpisanej z KRIA

Logowanie dla obu pozycji następuje poprzez system extranet.

Zamieszczamy też pod linkiem Komisja Prawa Inwestycyjnego - zbiór wszystkich newsletterów legislacyjnych ArchiLegis.ArchiLegis – newsletter legislacyjny

Newsletter legislacyjny Komisji ds. Legislacji przy Krajowej Radzie Izby Architektów RP i portalu WarsztatArchitekta.pl

 


 

 


 

RulON – oficjalny e-biuletyn IARP

 

 

SZKOLENIA - nagrania ze szkoleń, biblioteka szkoleń wraz z materiałami do pobrania według stale aktualizowanej listy. Sprawdź » Polskie Normy - zbiór Polskich Norm udostępnionych przez PKN na podstawie umowy podpisanej z KRIA Sprawdź » Klient Architekta – poradnik inwestora. Jak wyrazić swoje oczekiwania wobec architekta? Zobacz » Oprogramowanie – jaki program architektoniczny będzie dla Ciebie najlepszy? Sprawdź » ArchiLegis – newsletter legislacyjny Komisji ds. Legislacji IARP i Warsztatu Architekta. Czytaj » Mediateka – baza literatury, filmów, programów i blogów architektonicznych. Poznawaj »

News

 
Wyniki VII Edycji konkursu Programu Kształtowanie Przestrzeni 2020-06-02

Wyniki VII Edycji konkursu Programu Kształtowanie Przestrzeni Eko Przestrzeń Eko pomysł Eko ja, współorganizowanego przez IARP i Fundację Promocji Architektury SARP. Więcej.

Czytaj więcej...

Newsletter Szkoleniowy #2 2020-05-28

Mamy przyjemność przekazać Wam kolejne informacje o izbowych inicjatywach szkoleniowych, które wspomagają naszą pracę w okresie epidemii. Więcej.

Czytaj więcej...

Zmiany w regulaminie konkursu Eko-Przestrzeń 2020-04-21

Uwaga! Informujemy, iż w związku z obecną sytuacją związaną z koronawirusem zdecydowaliśmy się na wprowadzenie zmian do regulaminu konkursu. Zmiany dotyczą przede wszystkim dopuszczenia do udziału w konkursie:prac indywidualnych lub grupach, zmiany formatu prac na PDF oraz formy nadsyłania prac - przez formularz online. Formularz oraz zmieniony regulamin dostępne są pod linkiem: http://www.izbaarchitektow.pl/konkurs2020/    

Czytaj więcej...

KOMPETENCJE MIĘKKIE - NAGRANIE ZE SZKOLENIA 2020-04-02

W zakładce SZKOLENIA udostępniamy nagranie wideo oraz materiał do pobrania z kolejnego szkolenia: KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI MIĘKKICH - NEGOCJACJE. Zapraszamy tutaj

Czytaj więcej...