W dziale PRAWO, w formie wyszukiwarki, zamieszczone są odnośniki do przepisów prawa związanych z wykonywaniem zawodu architekta w następujących formach:

 • Aktów prawnych udostępnianych przez Internetowy System Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu RP. Przed rozpoczęciem korzystania niezbędne jest zapoznanie się z POMOCĄ oraz WPROWADZENIEM (poniżej).
 • Tekstów ujednoliconych (z naniesionymi zmianami na tekst aktu)
 • Interpretacji przepisów
   

AKTY PRAWNE UDOSTĘPNIANE PRZEZ ISAP

Za każdym razem, korzystając z Internetowego Systemu Aktów Prawnych należy sprawdzić aktualność aktu prawnego poprzez sprawdzenie aktów powiązanych, w tym aktów zmieniających.


TEKSTY UJEDNOLICONE

Komisja ds. Legislacji przy Krajowej Radzie Izby Architektów przygotowuje ujednolicone teksty aktów prawnych jako materiał pomocniczy, który nie stanowi oficjalnego źródła informacji prawnej. Korzystanie z załączonych plików ujednoliconych aktów prawnych odbywa się wyłącznie na własną odpowiedzialność i możliwe jest wyłącznie po zaakceptowaniu powyższych warunków. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy opierać się o materiały zamieszczone w ISAP, publikowane na stronach Sejmu RP.


INTERPRETACJE PRZEPISÓW

Zestaw dokumentów, stanowisk organów administracji państwowej i samorządowej, interpretacje przepisów oraz inną korespondencję, jaką architekci uzyskali w formie odpowiedzi na swoje wątpliwości. Redakcja kieruje się przekonaniem, że umieszczenie takich pism w Warsztacie pozwoli na rozeznanie się  specyfice problematyki prawnej, z rozwiązaniami której architekt mierzy się podczas swojej pracy. Wiemy też, że porównanie odpowiedzi różnych instytucji na te same pytania pozwoli wykazać ich wzajemną niespójność. Wiedza ta, poparta odpowiednim opracowaniem, pozwoli uzyskać mocny argument w przyszłych pracach legislacyjncych IARP. Dotyczy to szczególnie dialogu z instytucjami stanowiącymi prawo.

Liczymy na życzliwe przyjęcie tej inicjatywy i nadsyłanie na adres redakcji Portalu posiadanych przez Was dokumentów. Z oczywistych względów z pism należy usunąć wszelkie dane mogące zidentyfikować osobę lub adres opisanej sprawy.

UWAGA: Komisja ds. Legislacji przy Krajowej Radzie Izby Architektów przygotowuje ujednolicone teksty aktów prawnych jako materiał pomocniczy, który nie stanowi oficjalnego źródła informacji prawnej. Korzystanie z załączonych plików ujednoliconych aktów prawnych odbywa się wyłącznie na własną odpowiedzialność i możliwe jest wyłącznie po zaakceptowaniu powyższych warunków.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy opierać się o materiały zamieszczone w ISAP (Internetowy System Aktów Prawnych), publikowany na stronach Sejmu RP. 


ArchiLegis #47 | 7 maja 2018 r.

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) >>>

 • Przewodnik RODO dla małych i średnich przedsiębiorców wydany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii autorstwa P. Litwińskiego >>>

 

ArchiLegis #46 | 25 kwietnia 2018 r.

 • Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy Prawo wodne opublikowaną w Dzienniku Ustaw w dniu 11 kwietnia 2018 r., poz. 710 >>>

 • Tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1422 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z nowelizacji opublikowanej 8 grudnia 2017 r. (wersja czerwono-niebieska – uzupełniona) >>>

 

ArchiLegis #45 | 18 grudnia 2017 r.

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 8 grudnia 2018 r., poz. 2285); >>>

 • Tekst rozporządzenia z naniesionymi zmianami wynikającymi z nowelizacji oraz przepisami przejściowymi (wersja czerwono-niebieska). >>>

 

ArchiLegis #44 | 5 grudnia 2017 r.

 • Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 27 listopada 2017 r., poz. 2175) >>> http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2175/1

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 28 listopada 2017 r., poz. 2187) >>> http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/2187/1

 

ArchiLegis #43 | 29 listopada 2017 r.

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie >>>

 • Tekst rozporządzenia z naniesionymi zmianami wynikającymi z nowelizacji (wersja czerwono-niebieska) >>>

 • Prezentacja Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa dotyczącą zmian wprowadzonych w rozporządzeniu >>>

ArchiLegis #42 | 11 września 2017 r.

 

ArchiLegis #41 | 30 sierpnia 2017 r.


ArchiLegis #40
 | 19 lipca 2017 r.


ArchiLegis #39
| 3 lipca 2017 r.

 

ArchiLegis #38 | 16 czerwca 2017 r.

 

ArchiLegis #37 | 12 czerwca 2017 r.

 

ArchiLegis #36 | 23 stycznia 2017 r.

 

ArchiLegis #35 | 3 stycznia 2017 r.

 

ArchiLegis #34 | 19 grudnia 2016 r.

 

ArchiLegis #33 | 6 grudnia 2016 r.

 

ArchiLegis #32 | 19 października 2016 r.

 

ArchiLegis #31 | 13 lipca 2016 r.

 

ArchiLegis #30 | 5 lipca 2016 r.

  

ArchiLegis #29 | 20 kwietnia 2016 r.

 

ArchiLegis #28 | 17 lutego 2016 r.

 

ArchiLegis #27 | 26 stycznia 2016 r.

 

ArchiLegis #26 | 26 listopada 2015 r.

 

ArchiLegis #25 | 29 października 2015 r.

 

ArchiLegis #24 | 28 września 2015 r.

 

ArchiLegis #23 | 20 sierpnia 2015 r.

 

ArchiLegis #22 | 24 czerwca 2015 r.

 

ArchiLegis #21 | 10 czerwca 2015 r.

 

ArchiLegis #20 | 21 kwietnia 2015 r.

 

ArchiLegis #19 | 4 marca 2015 r.

ArchiLegis #18 | 4 listopada 2014 r.:

 

ArchiLegis #17 | 20 października 2014 r.


ArchiLegis #16 | 15 września 2014 r.


ArchiLegis #15 | 18 sierpnia 2014 r.

 

ArchiLegis #14 | 8 lipca 2014 r.

ArchiLegis #13 | 16 kwietnia 2014 r.

 
 
 
 

ArchiLegis #12 | 19 lutego 2014 r.

 

 

ArchiLegis #11 | 4 grudnia 2013 r.

 
 
 

ArchiLegis #10 | 6 listopada 2013 r.

 

ArchiLegis #08 | 2 października 2013 r.

 

ArchiLegis #07 | 9 września 2013 r.

 

ArchiLegis #06 | 1 sierpnia 2013 r.

 

ArchiLegis #04 | 6 czerwca 2013 r.

 

ArchiLegis #03 | 4 czerwca 2013 r.

 

ArchiLegis #02 | 12 kwietnia 2013 r.

 
 
ArchiLegis #01 | 8 kwietnia 2013 r.

W dziale PRAWO, w formie wyszukiwarki, zamieszczone są odnośniki do przepisów prawa związanych z wykonywaniem zawodu architekta w następujących formach:

 • Aktów prawnych udostępnianych przez Internetowy System Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu RP. Przed rozpoczęciem korzystania niezbędne jest zapoznanie się z POMOCĄ oraz WPROWADZENIEM (poniżej).
 • Tekstów ujednoliconych (z naniesionymi zmianami na tekst aktu)
 • Interpretacji przepisów

więcej informacji, jak korzystać z ISAP

Dz.U. 2001 nr 5 poz. 42 – Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistówAkt prawnySamorząd zawodowy
Dz.U. 1997 nr 132 poz. 877 – Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanieTekst ujednoliconyWarunki i wymagania techniczne
Dz.U. 1997 nr 132 poz. 877 – Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie Akt prawnyWarunki i wymagania techniczne
Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1127 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na buAkt prawnyInne przepisy
Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168 – Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.Akt prawnyInne przepisy
Dz.U. 2005 nr 167 poz. 1399 – Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowychAkt prawnyInne przepisy
Dz.U. 2006 nr 225 poz. 1635 – Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowejAkt prawnyInne przepisy
Dz.U. 1999 nr 112 poz. 1316 – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB).Akt prawnyInne przepisy
Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.Akt prawnyInne przepisy
Dz.U. 2004 nr 19 poz. 177 – Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznychAkt prawnyInne przepisy
Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.Akt prawnyInne przepisy
Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.Akt prawnyInne przepisy
Dz.U. 2014 poz. 888 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkAkt prawnyInne przepisy
Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 – Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.Akt prawnyInne przepisy Środowisko
Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 – Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.Akt prawnyŚrodowisko
Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko .Akt prawnyŚrodowisko
Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 – Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.Akt prawnyŚrodowisko
Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229 – Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.Akt prawnyŚrodowisko
Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.Akt prawnyŚrodowisko
Dz.U. 2009 nr 151 poz. 1220 – Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody.Akt prawnyŚrodowisko
Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 – Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.Akt prawnyDrogi
Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 – Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.Akt prawnyDrogi
Dz.U. 1996 nr 33 poz. 144 – Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie.Akt prawnyDrogi
Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568 – Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkamiAkt prawnyZabytki
Dz.U. 2011 nr 165 poz. 987 – Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych Akt prawnyZabytki
Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163 – Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.Akt prawnyGeodezja / Geologia
Dz.U. 2012 poz. 463 – Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.Akt prawnyGeodezja / Geologia
Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572 – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wynikóAkt prawnyGeodezja / Geologia
Dz.U. 1995 nr 16 poz. 78 – Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.Akt prawnyGeodezja / Geologia
Dz.U. 1995 nr 16 poz. 78 – Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.Tekst ujednoliconyGeodezja / Geologia
Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981 – Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze.Akt prawnyGeodezja / Geologia
Dz.U. 1997 nr 115 poz. 741 – Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.Akt prawnyGospodarka nieruchomościami
Dz.U. 1994 nr 85 poz. 388 – Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.Akt prawnyGospodarka nieruchomościami
Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1731 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 r. w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych.Akt prawnyGospodarka nieruchomościami
Dz.U. 2004 nr 83 poz. 770 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oddawczych skrzynek pocztowychAkt prawnyGospodarka nieruchomościami
Dz.U. 2006 nr 58 poz. 405 – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów.Akt prawnyOchrona przeciwpożarowa
Dz.U. 2005 nr 225 poz. 1934 – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną.Akt prawnyOchrona przeciwpożarowa
Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002 – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania Akt prawnyOchrona przeciwpożarowa
Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.Akt prawnyOchrona przeciwpożarowa
Dz.U. 2003 nr 121 poz. 1137 – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.Akt prawnyOchrona przeciwpożarowa
Dz.U. 1991 nr 88 poz. 400 – Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.Akt prawnyOchrona przeciwpożarowa
Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 – Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.Akt prawnyOchrona przeciwpożarowa
Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030 – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.Akt prawnyOchrona przeciwpożarowa
Stanowisko Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w sprawie interpretacji pojęcia drogi głównej.InterpretacjaOchrona przeciwpożarowa
Ramowe Wytyczne Projektowania Strażnic Ochotniczych Straży PożarnychInterpretacjaOchrona przeciwpożarowa
Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 – Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.Akt prawnyBHP
Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.Akt prawnyBHP
Dz.U. 1959 nr 11 poz. 62 – Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.Akt prawnyBHP
Dz.U. 2004 nr 188 poz. 1945 – Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.Akt prawnyBHP
Dz.U. 2010 nr 161 poz. 1080 – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.Akt prawnyBHP
Dz.U. 2011 nr 45 poz. 235 – Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.Akt prawnyBHP
Dz.U. 2011 nr 69 poz. 367 – Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych.Akt prawnyBHP
Dz.U. 2002 nr 18 poz. 170 – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB).Akt prawnyBHP
Dz.U. 2005 nr 217 poz. 1837 – Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej.Akt prawnyBHP
Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 – Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.Akt prawnyWyroby budowlane
Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów buAkt prawnyWyroby budowlane
Dz.U. 2004 nr 237 poz. 2375 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania.Akt prawnyWyroby budowlane
M.P. 2004 nr 32 poz. 571 – Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatów udzielonych przez Komisję Europejską na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, Akt prawnyWyroby budowlane
M.P. 2011 nr 44 poz. 481 – Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych dAkt prawnyWyroby budowlane
Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.Akt prawnyWyroby budowlane
Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania.Akt prawnyWyroby budowlane
Dz.U. 2011 nr 87 poz. 486 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych.Akt prawnyWyroby budowlane
Dz.U. 2009 nr 144 poz. 1182 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2009 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu.Akt prawnyWyroby budowlane
Dz.U. 2011 nr 23 poz. 122 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotuAkt prawnyWyroby budowlane
Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2174 – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwaAkt prawnySamorząd zawodowy
Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 – Ustawa – Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.Akt prawnyPrzepisy techniczno-budowlane
Dz.U.2007.210.1528, Dz.U.06.83.578 – Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 28 kwietnia 2006 r.Akt prawnyPrzepisy techniczno-budowlane
Dz. U. nr 75, poz. 690 z późn. zm. – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanieTekst ujednoliconyWarunki i wymagania techniczne
Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanieAkt prawnyWarunki i wymagania techniczne
Dz.U. 1999 nr 74 poz. 836 – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnychAkt prawnyWarunki i wymagania techniczne
Dz.U. 2006 nr 40 poz. 275 – Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdówAkt prawnyWarunki i wymagania techniczne
Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67 – Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowychAkt prawnyWarunki i wymagania techniczne
Dz.U. 2007 nr 86 poz. 579 – Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanieAkt prawnyWarunki i wymagania techniczne
Dz.U. 2001 nr 132 poz. 1479 – Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanieAkt prawnyWarunki i wymagania techniczne
Dz.U. 1996 nr 103 poz. 477 – Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane nie będące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanieAkt prawnyWarunki i wymagania techniczne
Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1055 – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazoweAkt prawnyWarunki i wymagania techniczne
Dz.U. 1995 nr 50 poz. 271 – Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łącznościAkt prawnyWarunki i wymagania techniczne
Dz.U. 2005 nr 243 poz. 2063 – Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i prAkt prawnyWarunki i wymagania techniczne
Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanieAkt prawnyWarunki i wymagania techniczne
Dz.U. 2012 poz. 739 – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność lecznicząAkt prawnyWarunki i wymagania techniczne
Dz.U. 2006 nr 161 poz. 1142 – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowegoAkt prawnyWarunki i wymagania techniczne
Dz.U. 2000 nr 20 poz. 254 – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 marca 2000 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, urządzenia i sprzęt medyczny, służące wykonywaniu indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznAkt prawnyWarunki i wymagania techniczne
Dz.U. 2009 nr 21 poz. 118 – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek Akt prawnyWarunki i wymagania techniczne
Dz.U. 2002 nr 171 poz. 1395 – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakimi powinien odpowiadać lokal aptekiAkt prawnyWarunki i wymagania techniczne
Dz.U. 2003 nr 65 poz. 609 – Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać lokal apteki zakładowej w zakładach opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolnościAkt prawnyWarunki i wymagania techniczne
Dz.U. 2006 nr 180 poz. 1325 – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymiAkt prawnyWarunki i wymagania techniczne
Dz.U. 2004 nr 31 poz. 273 – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznejAkt prawnyWarunki i wymagania techniczne
Dz.U. 2010 nr 116 poz. 778 – Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach UniiAkt prawnyWarunki i wymagania techniczne
Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użyAkt prawnyForma i zakres projektu
Dz.U. 2013 nr 0 poz. 762 – Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanegoAkt prawnyForma i zakres projektu
Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389 [Dz.U.2004.130.1389] – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanychAkt prawnyForma i zakres projektu
Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1050 – Ustawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenachAkt prawnyForma i zakres projektu
Dz.U. 2009 nr 43 poz. 346 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcAkt prawnyForma i zakres projektu
Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 – Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymAkt prawnyPlanowanie przestrzenne
Dz.U. 2003 nr 164 poz. 1588 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (UAkt prawnyPlanowanie przestrzenne
Dz.U. 2004 nr 118 poz. 1233 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminyAkt prawnyPlanowanie przestrzenne
Dz.U. 2003 nr 164 poz. 1587 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoAkt prawnyPlanowanie przestrzenne
Dz.U. 2004 nr 125 poz. 1309 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie sposobu uwzględniania w zagospodarowaniu przestrzennym potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwaAkt prawnyPlanowanie przestrzenne
Dz.U. 2003 nr 164 poz. 1589 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowyAkt prawnyPlanowanie przestrzenne
Dz.U. 2013 poz. 1205 – Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnychTekst ujednoliconyGeodezja / Geologia
Dz.U. 2014, poz. 925 – Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jaki musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcyAkt prawnyBHP
Dz.U. 2001 nr 5 poz. 42 – Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistówTekst ujednoliconySamorząd zawodowy
Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 – Ustawa – Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.Tekst ujednoliconyPrzepisy techniczno-budowlane
Dz.U. 1989 nr 30 poz. 163 – Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzneTekst ujednoliconyGeodezja / Geologia
Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 – Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiskaTekst ujednoliconyŚrodowisko
Dz.U. 1960 nr 30 poz. 168 – Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnegoTekst ujednoliconyInne przepisy
Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 – Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiskoTekst ujednoliconyŚrodowisko
Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229 – Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodneTekst ujednoliconyŚrodowisko
GUNB – prawo budowlane (14 lipca 2006 r.)InterpretacjaPrawo budowlane
GUNB – projekt wykonawczy (13 kwietnia 2004 r.)InterpretacjaPrawo budowlane
Ministerstwo Infrastruktury – odległość od lasu (1 września 2011 r.)InterpretacjaWarunki i wymagania techniczne
Komenda Główna PSP – odległość od lasu (5 października 2011 r.)InterpretacjaWarunki i wymagania techniczne
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Miejskiej – sanitariaty dla niepełnosprawnych (1 lutego 2013 r.)InterpretacjaWarunki i wymagania techniczne
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Miejskiej – sposób mierzenia odległości (11 stycznia 2013 r.)InterpretacjaWarunki i wymagania techniczne
Wyrok WSA w Białymstoku – schody zewnętrzne (13 kwietnia 2013 r.)InterpretacjaWarunki i wymagania techniczne
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Miejskiej – uzgodnienia ppoż (30 sierpnia 2012 r.)InterpretacjaOchrona przeciwpożarowa
Komenda Główna PSP – definicje przejścia i dojścia (10 czerwca 2010 r.)InterpretacjaOchrona przeciwpożarowa
Komenda Główna PSP – drzwi na drogę ewakuacyjną (30 listopada 2010 r.)InterpretacjaOchrona przeciwpożarowa
Komenda Główna PSP – sekretariaty na drodze ewakuacyjnejInterpretacjaOchrona przeciwpożarowa
Komenda Główna PSP – zabezpieczenia przed zadymieniem klatek schodowych stanowiących drogi ewakuacyjne w budynkach mieszkalnychInterpretacjaOchrona przeciwpożarowa
Komenda Główna PSP – warunku ewakuacji z poziomów technologicznych oraz ustalenia PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu pożaruInterpretacjaOchrona przeciwpożarowa
KRIA – opiniowanie projektów pod kątem BHP (25 lutego 2013 r.)InterpretacjaBHP
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Miejskiej – opiniowanie projektów pod kątem BHP – odpowiedź (22 kwietnia 2013 r.)InterpretacjaBHP
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Miejskiej – kluby dziecięce (3 lipca 2012 r.)InterpretacjaBHP
Ministerstwo Infrastruktury – punkty przedszkolne (26 sierpnia 2008 r.)InterpretacjaBHP
UMK – zabytki (21 lutego 2007 r.)InterpretacjaInne
Informacja Prawna ws. charakterystyki energetycznej (8 lutego 2013 r.)InterpretacjaInne
KRIA – uwierzytelnienie dokumentów (18 stycznia 2011 r.)InterpretacjaInne
GINB – uwierzytelnianie dokumentów – odpowiedź (21 lutego 2011 r.)InterpretacjaInne
Główny Geodeta Kraju – lokalizacja projektowanych przyłączy na działce inwestora (28 grudnia 2012 r.)InterpretacjaInne
Dz.U. 2001 nr 84 poz. 906 – Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu.Akt prawnyInne przepisy
Dz.U. 2014 poz. 1800 - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnegoAkt prawnyŚrodowisko
Dz. U. z 2015 r., poz. 2117 – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowejAkt prawny
Dz.U. 2016 poz. 124 - Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanieTekst ujednoliconyDrogi
Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133 – Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.Akt prawny
ArchiBook – wyszukiwarka architektów IARP. Przeglądaj » Klient Architekta – poradnik inwestora. Jak wyrazić swoje oczekiwania wobec architekta? Zobacz » Oprogramowanie – jaki program architektoniczny będzie dla Ciebie najlepszy? Sprawdź » ArchiLegis – newsletter legislacyjny Komisji ds. Legislacji IARP i Warsztatu Architekta. Czytaj » Mediateka – baza literatury, filmów, programów i blogów architektonicznych. Poznawaj »

News

 
Ankieta 2018-06-13

Drodzy czytelnicy, w trosce o rozwój portalu WarsztatArchitekta.pl, prosimy o udział w ANKIECIE i odpowiedzenie na kilka pytań, które pozwolą nam w wyznaczeniu kolejnych celów działań redakcji. >> KLIK << Z góry dziękujemy za odpowiedzi!

Czytaj więcej...

ArchiLegis #47 2018-05-14

Kolejny numer newslettera ArchiLegis dostępny jest pod linkiem - klik.

Czytaj więcej...

ArchiLegis #46 2018-04-30

Nowy newletter ArchiLegis już w Waszych skrzynkach oraz pod linkiem.

Czytaj więcej...

ArchiLegis #45 2018-01-08

45. numer newslettera legislacyjnego dostępny jest pod poniższym linkiem.

Czytaj więcej...

ArchiLegis #44 2017-12-14

Czterdziesty czwarty numer newslettera legislacyjnego dostępny jest tutaj.

Czytaj więcej...