Kryteria wyboru oprogramowania [w: „Zawód:Architekt”] 
http://zawod-architekt.pl/artykuly/za0701_kryteria.html

Which Architectural Software Should You Be Using? 
http://www.archdaily.com/626972/which-architectural-software-should-you-be-using/

Top 10 Architectural Design Software for Budding Architects 
http://www.vagueware.com/top-10-architectural-design-software-for-budding-architects/

Top Architecture Software Products 
http://www.capterra.com/architecture-software/

Architectural Software - What Are My Options? 
http://stuckinstudio.com/resources/59-architectural-software-what-are-my-options.html

Programy architektoniczne 
http://programy.budownictwopolskie.pl/oprogramowanie/765_architektoniczne

Alternatywne programy do projektowania architektonicznego 
http://architektura.net/a/altcad/

Programy komputerowe dla architektów 
http://zawodarchitekt.blox.pl/2013/02/Programy-komputerowe-dla-architektow.html


ArchiCAD

Producent: Graphisoft

Opis: Program graficzny CAD opracowany przez węgierską firmę Graphisoft z myślą o zastosowaniu w projektowaniu architektonicznym.

ArchiCAD jest jednym z najbardziej popularnych programów w biurach architektonicznych. Umożliwia przygotowanie jednocześnie zarówno dwuwymiarowych rysunków (rzutów kondygnacji, przekrojów, widoków elewacji), jak i widoków perspektywicznych i aksonometrycznych przy korzystaniu z jednego tylko modelu. Idea programu opiera się na możliwości rysowania w systemie zbliżonym do WYSIWYG przy zachowaniu sposobu pracy charakterystycznego dla architektów – czyli opracowywaniu rzutów kolejnych kondygnacji. Trójwymiarowy model oraz przekroje generowane są automatycznie na podstawie rzutów. Edycje dokonane na modelu i przekrojach przenoszą się też na rzut.

Program oparty jest na logice obiektowej, poszczególne rodzaje obiektów odpowiadają różnym elementom budowlanym (ściana, strop, dach, belka). Ponadto istnieją obiekty wstępnie zdefiniowane, takie jak okna, drzwi, meble, a nawet całe pojazdy i ludzie. Projektowanie polega na ustawianiu zdefiniowanych obiektów oraz nadawaniu im parametrów. Ostatnio dla tego typu oprogramowania przyjęło się określenie BIM – jako skrót od angielskiego Building Information Modeling, czyli modelowanie informacją o budynku.

W wersji 8.0 po raz pierwszy pojawiła się dodatkowa opcja „kalki”. Jest to narzędzie pomagające nam precyzyjnie ustalić położenie innych kondygnacji.

W programie od wersji 10, dostępna jest opcja „wirtualnego spaceru”. Funkcja ta przypomina swym działaniem system poruszania się z gier FPS. Jest ona pomocna w prezentacji obiektu przyszłym klientom. W ArchiCADzie 9.0 po raz pierwszy wprowadzono także system renderingu LightWorks. Dzięki niemu możliwe jest użycie ArchiCAD-a jako system renderujący realistyczną wizualizację projektu.

Do programu dołączony jest edytor obiektów opisywanych w języku GDL (Geometric Description Language).

Obsługiwane platformy: Windows, Mac OS X
Więcej: http://www.archicad.pl/programy/archicad/73-2/411-archicad-19-wymagania-techniczne

Cena: Od 19 010 zł + VAT
Więcej: http://www.archicad.pl/images/stories/aktualnosci/Cennik_ArchiCAD.pdf

Link: http://www.archicad.pl/


Revit

Producent: Autodesk

Opis: Oprogramowanie do projektowania budynków Revit® jest stworzone specjalnie do modelowania informacji o budynku(BIM ) (angielski), z uwzględnieniem funkcji projektowania architektonicznego, MEP, inżynierii budowlanej i budowy. Licencja na program Revit 2016 jest dostępna w sprzedaży w ramach pakietów Building Design Suite Premium i Ultimate.

Subskrypcja Desktop Subscription dla pakietu Building Design Suite zapewnia najtańszy dostęp do oprogramowania Revit. Korzystaj z najnowszych wersji i zalet elastycznego licencjonowania, dostępu do usług w chmurze oraz pomocy technicznej.

Technologia BIM: Tak

Obsługiwane platformy: Windows (Mac Os X wyłącznie za pomocą Boot Camp lub Parallels Desktop)

Cena: Od 250 € / m-c
Więcej: http://www.autodesk.pl/products/revit-family/buy

Link: http://www.autodesk.pl/products/revit-family/overview


ArCADia

Producent: INTERsoft

Opis: ArCADia-ARCHITEKTURA to moduł branżowy systemu ArCADia. Program pozwala na stworzenie profesjonalnej dokumentacji architektonicznej. Dedykowany jest przede wszystkim architektom oraz wszystkim tym, którzy zajmują się kształtowaniem lub odtwarzaniem bryły budynku.

ArCADia-ARCHITEKTURA wykorzystywany jest do obiektowego tworzenia profesjonalnych rzutów i przekrojów architektonicznych, interaktywnego podglądu 3D oraz realistycznej wizualizacji. ArCADia-ARCHITEKTURA zawiera specjalistyczne funkcje architektoniczne, m.in. takie jak: automatyczny przekrój, automatyczne wymiarowanie czy import bryły obiektu z innych programów.

Technologia BIM: Tak

Link: http://www.intersoft.pl/


MicroStation

Producent: Bentley

Opis: MicroStation to, zajmujące czołową pozycję na świecie, oprogramowanie wspierające projektowanie 2D i 3D oraz modelowanie informacji, przeznaczone w szczególności do stosowania w architekturze, inżynierii, w czasie budowy i eksploatacji; dla systemów dostawy mediów, dróg i kolei, mostów, budynków, sieci łączności, sieci kanalizacyjnych, zakładów przemysłowych, górnictwa i innych.

MicroStation zapewnia wydajność i elastyczność modelowania, generowania rysunków, kreślenia oraz  tworzenia map,  niezależnie od ich przeznaczenia i wielkości. Jest również platformą dla wielu kompatybilnych ze sobą, profesjonalnych i dopasowanych do wymogów danej branży, aplikacji firmy Bentley i innych dostawców oprogramowania.

Technologia BIM: Tak

Link: http://www.bentley.com/pl-PL/Products/MicroStation/ 


Solid Edge ST10

Producent: Siemens

 

Link: https://www.plm.automation.siemens.com/pl_pl/products/solid-edge/free2d/#lightview-close

Istnieje wiele czynników, które można brać pod uwagę podczas wyboru właściwego programu komputerowego: cenę, jakość, wygodę i szybkość pracy, możliwości, sprawność serwisu itp. Jednak tak naprawdę w większości przypadków decyzję podejmujemy głównie pod wpływem popularności produktu: najlepszy – to program powszechnie znany, a jeszcze lepiej, gdy użytkowany jest już przez kogoś ze znajomych. W poniższym dziale Warsztatu staramy się pomóc w podjęciu właściwej decyzji.

Miłej lektury!
Redakcja WarsztatArchitekta.pl

 

 

Szczegółowe informacje:

Programy architektoniczne 2D

Programy architektoniczne 2+3D

Programy architektoniczne 3D

Przydatne linki

Praca architekta nad projektem zaczyna się już w chwili podjęcia współpracy z Klientem, a kończy wraz z zakończeniem budowy.

Nieodłączną częścią pracy architekta jest współpraca z inwestorem dla uzyskania najlepszego rozwiązania, z uwzględnieniem jego potrzeb, oczekiwań i możliwości, przy jednoczesnej dbałości o jakość architektury.

Sporządzenie projektu architektonicznego dotyczy zarówno nowych budynków, jak i obiektów adaptowanych, remontowanych lub przebudowywanych, dlatego warto odpowiednio przygotować się do kontaktu z Klientem i znaleźć taki sposób współpracy, by sprawnie przeprowadzić proces projektowy. Aby spotkanie z inwestorem było podstawą owocnej współpracy, należy się do niego odpowiednio przygotować. Proponowane poniżej materiały mogą być dla architekta pomocą w budowaniu jakości Pracy z Klientem.


Zakres pracy architekta (Regulamin Honorariów Architekta - wersja ministerialna z 23.10.2003 - fragmenty).

Broszura na spotkanie z Klientem. Dzięki uprzejmości naszego Kolegi Grzegorza Lechowicza (MPOIA), prezentujemy praktyczną broszurkę – ankietę, która na teoretycznym modelu analizy zlecenia na projekt domu jednorodzinnego – przedstawia zagadnienia niezbędne do przedyskutowania z Klientem w celu otrzymania od niego informacji o rozwiązaniach materiałowych i instalacyjnych przyszłego projektu.


Materiały ze szkoleń:

  • Kontakt z klientem i negocjacje (MPOIA) pobierz: 1 2
  • Negocjacje z klientem (MPOIA) pobierz

We współpracy architekta z klientem bardzo ważne jest umiejętne zapisanie umowy tak, aby uniknąć niedopowiedzeń i nieporozumień na etapie pracy nad projektem.

Umowa o architektoniczne prace projektowe jest umową o zobowiązaniach wzajemnych, zatem przedmiot umowy jest pojęciem szerokim i nie odnosi się tylko do zakresu prac, terminu czy wynagrodzenia za wykonane prace.


Poniżej przedstawiamy przykłady umów stosowanych przy wykonywania zawodu architekta.

Wzór umowy Klient - Architekt

 

Kolejne wzory umów są w trakcie przygotowań.

 

W związku z obowiązującą ustawą z dnia 5 lipca 2001 r., o cenach (Dz.U. z 2001 r., nr 97, poz.1050), zobowiązującą usługodawców do przedstawienia usługobiorcom sposobu kalkulacji wycen, Małopolska Okręgowa Izba Architektów zleciła opracowanie programu "Asystent Architekta", służącego jako narzędzie do pomocy przy szacowaniu kosztów opracowań projektowych.

Program został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r., w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym oraz Regulaminu Honorarium Architekta, a w trakcie jego technicznego przygotowania autor programu współpracował z Kol. Leszkiem Horodyskim (Lubuska OIA), z Kol. Michałem Buszkiem (Śląska OIA), członkami Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów. Założenia do programu były konsultowane z Kol. Waldemarem Jasiewiczem - Sekretarzem Izby Architektów RP.

Pragnę zaznaczyć, że opracowany program nie jest obligatoryjny, jest jedynie narzędziem pomocniczym przy szacowaniu kosztów opracowań projektowych.

arch. Borysław Czarakcziew

Asystent Architekta to program ułatwiający możliwość oszacowania cen opracowania dokumentacji projektowej (program nieobligatoryjny).

Pobierz program "Asystent Architekta".

Pobierz Instrukcję Instalacji programu "Asystent Architekta".

Pobierz Instrukcję Obsługi programu "Asystent Architekta".


 

Podkategorie

ArchiBook – wyszukiwarka architektów IARP. Przeglądaj » Klient Architekta – poradnik inwestora. Jak wyrazić swoje oczekiwania wobec architekta? Zobacz » Oprogramowanie – jaki program architektoniczny będzie dla Ciebie najlepszy? Sprawdź » ArchiLegis – newsletter legislacyjny Komisji ds. Legislacji IARP i Warsztatu Architekta. Czytaj » Mediateka – baza literatury, filmów, programów i blogów architektonicznych. Poznawaj »

News

 
Ankieta 2018-06-13

Drodzy czytelnicy, w trosce o rozwój portalu WarsztatArchitekta.pl, prosimy o udział w ANKIECIE i odpowiedzenie na kilka pytań, które pozwolą nam w wyznaczeniu kolejnych celów działań redakcji. >> KLIK << Z góry dziękujemy za odpowiedzi!

Czytaj więcej...

ArchiLegis #47 2018-05-14

Kolejny numer newslettera ArchiLegis dostępny jest pod linkiem - klik.

Czytaj więcej...

ArchiLegis #46 2018-04-30

Nowy newletter ArchiLegis już w Waszych skrzynkach oraz pod linkiem.

Czytaj więcej...

ArchiLegis #45 2018-01-08

45. numer newslettera legislacyjnego dostępny jest pod poniższym linkiem.

Czytaj więcej...

ArchiLegis #44 2017-12-14

Czterdziesty czwarty numer newslettera legislacyjnego dostępny jest tutaj.

Czytaj więcej...