Krajowa Rada Izby Architektów RP, realizując obietnice złożone na czerwcowym Zjeździe Krajowym IARP i w przekonaniu, iż celemnaszego działania jest zapewnienie właściwego wykonywania zawodu architekta przez swoich członków, wdraża wraz z firmą C.H.BECK, pilotażowy program dostępu członków Izby Architektów RP, do systemu informacji prawnej LEGALIS. Zapewniamy możliwość jednoczesnego dostępu do systemu 100 użytkowników.

Legalis stanowi kompleksową, codziennie aktualizowaną bazę prawa polskiego. 
Baza zawiera m.in.: 
1. AKTY PRAWNE.
System Legalis to baza aktów prawnych i dostęp do kompletu ujednoliconych aktów z Dziennika Ustaw. Dostępne są pełne teksty z zachowaniem wszystkich wersji czasowych umożliwiając ich porównywanie. 
W bazie znajduje się komplet aktów źródłowych od 1918 r.

2. ORZECZNICTWO.
Baza orzecznictwa sądów polskich i europejskich m.in.: Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, Sądów Apelacyjnych, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Sprawiedliwości UE, w tym obszerna baza niepublikowanego orzecznictwa Sądu Najwyższego.

3. INFORMATOR. 
Baza adresów podmiotów publicznych, dane o wskaźnikach stosowanych w gospodarce

4. AKTUALNOŚCI i KALENDARIUM – źródło informacji o zmieniającym się prawie.

Aby uzyskać dostęp do bazy LEGALIS należy za pośrednictwem strony izbaarchitekow.pl, warsztatarchitekta.pl lub bezpośrednio w extranet:
https://extranet.iarp.pl/profile/login/r/

A. zalogować się do EXTRANET,
B. następnie kliknąć zakładkę LEGALIS.

Po każdorazowym użyciu systemu należy pamiętać o wylogowaniu, aby umożliwić kolejnym osobom korzystanie.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami instruktażowymi 
https://legalis.pl/pomoc/5-krokow-na-start/ 
https://legalis.pl/pomoc/filmy-i-instrukcje/ 
https://legalis.pl/pomoc/faq-najczestsze-pytania-2/

Koleżankom i kolegom architektom życzymy owocnego korzystania z udostępnionego narzędzia.