Zapraszamy do lektury nowego numeru newslettera ArchiLegis. A w nim teksty jednolite: Ustawy o samorządach zawodowych architektów i inżynierów budownictwa, Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakie powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie i Ustawy prawo budowlane. Więcej.