Od 1 sierpnia 2019 roku trwa program stworzony przez Izbę Architektów RP oraz ArCADiasoft Chudzik sp. j. „BIM dla polskich architektów”. Celem przedsięwzięcia jest rozpowszechnienie BIM-u wśród architektów poprzez udostępnienie narzędzi projektowych oraz szkoleń. Dzięki temu zrzeszeni w Izbie mogą używać tego specjalistycznego oprogramowania komercyjnie. W zamian wnoszą niewielkie zryczałtowane opłaty – tylko za zrealizowane i „sprzedane” projekty. 

Obecnie architekci mogą pobierać nową wersję Systemu ArCADia BIM. Zgodnie z założeniami przedsięwzięcia  – osoby które wcześniej przystąpiły do „BIM dla polskich architektów” mogą zaktualizować swoje oprogramowanie.

W nowym Systemie ArCADia dostępna jest opcja wskazania lokalizacji projektu na mapie (Open Street Map), położenie to jest brane pod uwagę przy oświetleniu sceny. Mamy również dodatkowe opcje animacji słońca i zachmurzenia nieba. 

Do projektu można wprowadzić animowane obiekty wbudowane w bibliotekę. Dodano też możliwość zapisania w postaci filmu wirtualnego spaceru po projekcie. Opcje dostępne są w trybie Zaawansowanym widoku 3D, w którym rendering obliczany jest w czasie rzeczywistym. W tym trybie można też korzystać z tekstur PBR, które od tej wersji mogą być modyfikowane i zapisywanie do biblioteki programu.

Dla ułatwienia obsługi programu do opcji zostały dodane pomoce w formie filmików zamieszczonych na kanale YouTube ArCADiasoft.

Nowe wprowadzanie ściany umożliwia szybkie rysowanie pojedynczej ściany krawędzią. Okienko przy kursorze pozwala na podanie długości i kąta wprowadzanej ściany z  możliwością wybrania, która krawędź i jak skierowane są warstwy. 

Inną nowością wersji jest tworzenie trójwymiarowego modelu CAD, który po otworzeniu projektu w innym programie CAD będzie nadal pokazywał geometrię projektu. Widok ten tworzy się automatycznie lub np. do wcześniejszych projektów można go wprowadzić poprzez wskazanie położenia uchwytu widoku. Analogicznie do wstawiania innych widoków. Tu warto zaznaczyć, że w systemie ArCADia pojawiły się poziomy szczegółowości odwzorowania widoku, które przyspieszają pracę nad projektem upraszczając widok niektórych obiektów. 

Krótki film o nowościach w Systemie ArCADia BIM dostępny jest tutaj:
https://www.youtube.com/watch?v=7LobIaBpsHs


Więcej informacji na www.intersoft.pl