CZYM JEST DOM? JAK GO ZAPLANOWAĆ?

  1. MÓJ DOM - OPIS OPCJI A
  2. MATERIAŁY DO POBRANIA

MÓJ DOM czyli Opcja A koncentruje się na najbliższym nam miejscu, w którym mieszkamy. Po ukończeniu kursu tej Opcji każdy uczeń powinien nabyć umiejętności opisywania swojego domu oraz rozumieć jego właściwości przestrzenne, funkcjonalne, estetyczne i techniczne.

Mój Dom stawia uczniom szereg pytań do rozważania i dyskusji:

  • Po co są domy?
  • Dlaczego domy są projektowane w sposób taki a nie inny?
  • Z czego buduje się domy?
  • Jak to się dzieje, że domy stoją?
  • Jak buduje się domy?

W czasie poznawania materiałów zawartych w tej Opcji, uczniowie zetkną się z wieloma zadaniami, praktycznymi oraz teoretycznymi, wymagającymi umiejętności analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów. Dzięki nim uczniowie zapoznają się z założeniami, metodologią i terminologią związanymi z projektowaniem domów oraz ich budową. To, z kolei, doprowadzi do głębszego zrozumienia i docenienia budynków, które zamieszkują.

Opcja składa się z dziesięciu lekcji, które powinny być przeprowadzane po kolei. Jednak, pomimo tej struktury, istnieje możliwość modyfikowania lekcji tak, aby były dostosowane do wymagań nauczyciela, czy potrzeb klasy. Na końcu każdej lekcji zamieszczony został dział Podejście interdyscyplinarne, aby zachęcić do dalszego zgłębiania tematyki poruszanej na zajęciach.

Uwaga: słowo „dom” ma wiele skojarzeń, nie tylko z fizycznym budynkiem. Posiada również liczne konotacje psychologiczne czy społeczne. Mieszkamy w domach wolnostojących, szeregowych, w blokach, kamienicach, czy nawet w obiektach tymczasowych. Wobec tego, autorzy postarali się o jak największą neutralność, używając takich zwrotów jak „mieszkanie” czy „miejsce zamieszkania”. Zaleca się jednak, aby nauczyciele pozostali wrażliwi na sytuację uczniów w klasie i dobierali odpowiednie terminy.

powrót do góry >>


MATERIAŁY DO POBRANIA

Lekcje: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Arkusze pracy: 1 2 3 4 5 6

powrót do góry >>