DLACZEGO POWSTAŁY MIASTA I KTO ICH POTRZEBUJE?

  1. DZIELNICA, WIEŚ, MIASTO, METROPOLIA - OPIS OPCJI B
  2. MATERIAŁY DO POBRANIA

Opcja B: DZIELNICA, WIEŚ, MIASTO, METROPOLIA opracowana została dla poznawania charakteru miejsc zamieszkania lokalnych społeczności. Celem jest doprowadzenie do rozważań na temat początków, założeń przestrzennych miejscowości i rozwoju społeczności, od zamierzchłych czasów do dziś, z uwzględnieniem planów na przyszłość. Analizowana jest przestrzeń architektoniczna miast, miasteczek i wsi oraz kwestie związane z konserwacją i ochroną zabytków i innych obiektów ważnych pod względem historycznym, również w kontekście strategii rozwoju. Po ukończeniu tego modułu, każdy uczeń będzie świadomy obrazu swojej społeczności oraz lepiej zrozumie i doceni przestrzeń, którą zamieszkuje.

Opcja Dzielnica, wieś, miasto, metropolia stawia przed uczniami szereg pytań do dyskusji i rozważań:

  • Dlaczego miejsca zamieszkania lokalnych społeczności zorganizowane są w określony sposób?
  • Jakie czynniki wpływają na rozwój osadnictwa na danym terenie?
  • Jakie jest znaczenie różnych rodzajów przestrzeni publicznych?
  • Jakie obiekty powinny być poddawane konserwacji i ochronie?
  • Jak można planować przyszły rozwój?

W trakcie pracy w ramach tego modułu, uczniowie będą rozwiązywać różne zadania o charakterze praktycznym i teoretycznym, zdobywać doświadczenie. W ten sposób poznają wykorzystywane przez profesjonalistów metody, koncepcje, terminologię, co pomoże lepiej zrozumieć miejsca, w których żyją i zorientować się, w jaki sposób mogą wpływać na ich dalszy rozwój.

Opcja B składa się z dziesięciu lekcji, które powinny być przeprowadzane po kolei. Jednak pomimo tej struktury, istnieje możliwość modyfikowania lekcji tak, aby były dostosowane do wymagań nauczyciela, czy potrzeb klasy. Przy końcu każdej lekcji zamieszczona została sekcja Podejście interdyscyplinarne, aby zachęcić do dalszego zgłębiania tematyki poruszanej na zajęciach.

Jako wstęp do rozważań na temat miejsca zamieszkania własnych społeczności, w Lekcjach 3-5 uczniowie mają okazję zanalizować przypadki historycznych miasteczek z różnych regionów Polski (w jej obecnych granicach). Wybrano miasta niewielkie, szczególnie interesujące pod względem geograficznym i historycznym, po jednym z każdego województwa: Łęczycę, Koło, Chełmno, Malbork, Lidzbark Warmiński, Bielsk Podlaski, Pułtusk, Kazimierz Dolny, Sandomierz, Jarosław, Wieliczkę, Cieszyn, Paczków, Ząbkowice Śląskie, Międzyrzecz, Myślibórz. Lista ta nie musi być zamknięta, gdyż jest w Polsce bardzo wiele interesujących zespołów urbanistycznych. Kształt, a nawet przynależność państwowa wybranych miast, zmieniały się na przestrzeni wieków często. Zmieniają się w również w dzisiejszych czasach, jednak wciąż można odczytać ślady fascynującej historii. Wiele kwestii istotnych dla wybranych miast można odnieść do innych miejsc w Polsce. Wybór przykładu do dyskusji pozostawia się nauczycielowi – można analizować miasteczko własne, najbliższe, lub położone w innym województwie – dla kontrastu, poprzez Arkusze informacyjne „Miasta i miasteczka polskie”.

powrót do góry >>


MATERIAŁY DO POBRANIA

Lekcje: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Arkusze pracy: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

powrót do góry >>