HISTORIA ARCHITEKTURY. CZEGO UCZĄ NAS MISTRZOWIE. NIEZWYKŁE MIASTECZKA WOKÓŁ NAS

  1. BUDOWLE NA PRZESTRZENI WIEKÓW - OPIS OPCJI C
  2. MATERIAŁY DO POBRANIA

Opcja C: BUDOWLE NA PRZESTRZENI WIEKÓW przybliża rodzaje stylów i budowli na przestrzeni wieków. Po ukończeniu modułu uczniowie zdobędą wiedzę na temat metod projektowania i wznoszenia budowli, z uwzględnieniem materiałów budowlanych i systemów konstrukcyjnych, stosowanych w różnych epokach, a także ogólną wiedzę z zakresu rozwoju myśli architektonicznej od starożytności do czasów współczesnych.

Historia architektury stawia przed uczniami szereg pytań do rozważenia i dyskusji:

  • Na podstawie jakich przesłanek wybieramy formę budowli i materiały do jej wzniesienia?
  • Jak metody budowania zmieniały się na przestrzeni wieków?
  • Jak myśl architektoniczna zmieniała się przez wieki?
  • Jak architektura przedstawiana jest na rysunkach i obrazach?
  • W jaki sposób i dlaczego powinniśmy chronić nasze dziedzictwo architektoniczne?

Materiały zawarte w tej Opcji pozwolą na realizację wielu zadań praktycznych i teoretycznych, wymagających analitycznego myślenia i samodzielnego rozwiązywania problemów. Dzięki nim uczniowie poznają założenia, metodologię i terminologię związaną z projektowaniem oraz wznoszeniem budowli. To, z kolei, doprowadzi ich do głębszego zrozumienia i docenienia własnego dziedzictwa architektonicznego, z którego korzystamy dziś oraz możliwości rozwoju architektury
przyszłości.

Opcja składa się z dziesięciu lekcji, które powinny być przeprowadzane po kolei. Jednak, pomimo tej struktury, istnieje możliwość modyfikowania lekcji tak, aby były dostosowane do wymagań nauczyciela czy potrzeb uczniów. Na końcu każdej lekcji zamieszczone zostały propozycje - Podejście interdyscyplinarne - zachęcające do dalszego zgłębiania tematyki poruszanej na zajęciach. Nauczyciele powinni poznać wcześniej plany lekcji i przygotować się z wyprzedzeniem. Zaplanowanie wycieczki, do istotnego ze względów historycznych budynku w okolicy (Lekcja 8) będzie wymagało szczególnej uwagi.
Wybrane publikacje uzupełniające wiedzę zawartą w niniejszej Opcji można znaleźć w dziale Źródła.

powrót do góry >>


MATERIAŁY DO POBRANIA

Lekcje: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Arkusze pracy: 1 2 3 4 5 6 7 8

powrót do góry >>