Nazwa firmy:
j2 Pracownia Projektowa Justyna Jakszycka
Architekt IARP:
Justyna Jakszycka
Numer członkowski:
DS-1386
Email:
Miasto:
Wrocław
Adres:
Mielczarskiego 51/9
Kod pocztowy:
51-663
Województwo:
dolnośląskie
Powiat:
Wrocław
Telefon (1):
606 853 912
Strona www:
http://www.jzjprojekty.pl

Twoja strona na archibook: archibook.eu/Justyna_Jakszycka

Opis działalności:

W RAMACH USŁUG PROJEKTOWYCH NASZA PRACOWNIA OFERUJE WYKONANIE PROJEKTÓW:
• nowych obiektów,
• remontów (renowacji) oraz przebudowy budynków i obiektów zabytkowych,
• remontów,
• przebudowy,
• rozbudowy,
• adaptacji,
• zmiany sposobu użytkowania,
• aranżacji wnętrz.

WYKONUJEMY DOKUMENTACJE PROJEKTOWE BUDYNKÓW ORAZ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH:
• mieszkalnych (budynki wielorodzinne i jednorodzinne),
• usługowych,
• użyteczności publicznej,
• małej architektury.

OFERUJEMY USŁUGI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE W KAŻDYM STADIUM, CO OBEJMUJE:
• inwentaryzację budynków,
• projekty koncepcyjne,
• projekty budowlane wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę,
• projekty wykonawcze,
• projekty aranżacji wnętrz,
• projekty detali architektonicznych lub konstrukcyjno budowlanych,
• kosztorysy i specyfikacje techniczne,
• nadzór autorski.

PROJEKTUJEMY REMONTY (RENOWACJE) I PRZEBUDOWY BUDYNKÓW ZABYTKOWYCH:
• Wieloletnie doświadczenie przy projektowaniu remontu (renowacji) budynków zabytkowych,
w tym zabytki wpisane do rejestru zabytków oraz w strefie ochrony konserwatorskiej.
• Projektowaliśmy remonty i przebudowy kilku dziesięciu budynków w tym kamienic mieszkalnych, budynków usługowych i użyteczności publicznej zabytkowych.

WYKONUJEMY RÓWNIEŻ:
• ekspertyzy i opinie techniczne budowlane wykonane przez rzeczoznawcę budowlanego,
• nadzór budowlany,
• opinie i analizy architektoniczne.

(Wpis dodany przez architekta IARP o numerze członkowskim DS-1386)