Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Miejskiej – sanitariaty dla niepełnosprawnych (1 lutego 2013 r.)