Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Miejskiej – sposób mierzenia odległości (11 stycznia 2013 r.)