03.06.2019

Czy umowa o prace projektowe może być bezpieczna? O relacjach i odpowiedzialności (MPOIA)
zobacz w serwisie YouTube


04.09.2017
Umowa o prace projektowe (MPOIA)
pobierz


23.01.2017
Spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż to określono w przepisach techniczno-budowlanych oraz z zakresu ochrony przeciwpożarowej (MPOIA)
pobierz


14.11.2016
Ochrona przeciwpożarowa budynków w odniesieniu do warunków technicznych cz.III (MPOIA)
pobierz


24.10.2016
Ochrona przeciwpożarowa budynków w odniesieniu do warunków technicznych cz.II (MPOIA)
pobierz


05.09.2016
Ochrona przeciwpożarowa budynków w odniesieniu do warunków technicznych cz.I (MPOIA)
pobierz


30.06.2016
Systemy oddymiania - wybrane zagadnienia projektowe (MPOIA)
pobierz


01.02.2016
Linijka słońca (MPOIA)
pobierz


16.11.2015
Metody obliczeń statystycznych blach pofałdowanych dla wybranych szczególnych przypadków (MPOIA)
pobierz


27.07.2015
Obszar oddziaływania obiektu (MPOIA)
pobierz


27.07.2015

Prawo budowlane po 28 czerwca 2015 - Wybrane zagadnienia (MPOIA)
pobierz


18.05.2015
Ochrona przeciwpożarowa budynków - dostosowanie istniejących budynków do obowiązujących przepisów prawa (MPOIA)
pobierz


11.05.2015
Wybrane aspekty akustyczne w projektowaniu budynków - cz.2 (MPOIA)
pobierz


20.04.2015
Ochrona przeciwpożarowa budynków (MPOIA)
pobierz


23.02.2015
Działania Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w zakresie udzielanych odstępstw na podstawie warunków technicznych (MPOIA)
pobierz


16.02.2015
Wybrane aspekty akustyczne w projektowaniu budynków (MPOIA)
pobierz


08.12.2014
Wymagania sanitarno-higieniczne dla podmiotów leczniczych (MPOIA)
pobierz


17.11.2014

Wymagania sanitarno-higieniczne. Obiekty żywieniowo-żywnościowe (MPOIA)
pobierz


27.10.2014
Szkoły podstawowe, szkoły średnie. Technologia obiektów. Tendencje w projektowaniu. Przepisy prawne dotyczące projektowania w/w obiektów (MPOIA)
pobierz


22.10.2014
Objętość projektu budowlanego składanego do wniosku o pozwolenie na budowę - praktyka a obowiązujące przepisy (MPOIA)
pobierz


22.09.2014
Wymagania sanitarno-techniczne (MPOIA)
pobieranie: 1 2
 3 4


30.06.2014
Technologia (schemat funkcjonalny) budynków biurowych. Tendencje w projektowaniu (MPOIA)
pobieranie: 1 
2


26.05.2014
Błędy projektowe dotyczące robót dekarskich, blacharskich oraz ciesielskich (MPOIA)
pobierz


19.05.2014
Publiczne i komercyjne obiekty z wykorzystaniem technologii uzdatniania wody - podstawy projektowania, wybrane zagadnienia (MPOIA)
pobieranie:  część 1: 1/1 1/2; część 2: 2/1 2/2 2/3 2/4


22.05.2013
Procedury WA UMK dotyczące wydawania decyzji warunków zabudowy (MPOIA)
pobieranie: 1 2 3 4 odpowiedź na pytanie z sali


15.05.2013
Wybrane zagadnienia ochrony przeciwpożarowej obiektów (MPOIA)
pobierz


27.03.2013
Plany miejscowe – umiejętność sprawnego czytania wraz z interpretacją zapisów w nich zawartych (MPOIA)
pobieranie: wstępoznaczenia graficzne i definicje


06.03.2013
Fizyka cieplna budowli
pobierz


06.03.2013
Zasady projektowania hoteli oraz ich kategoryzacja
pobierz


05.12.2012
Negocjacje z klientem (MPOIA)
pobierz


11.10.2012
Postępowanie organów PSP w trybie rozwiązań zastępczych i zamiennych (ŁOOIA)
pobierz


06.06.2012
Ustawa developerska w kontekście specyfiki pracy architekta (MPOIA)
pobierz


25.04.2012
Zadania Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego (MPOIA)
pobierz


29.02.2012
Ochrona majątku przedsiębiorcy: budowa planu sukcesji w firmie (MPOIA)
pobierz


29.02.2012
Zagadnienia dotyczące ochrony ppoż (MPOIA)
pobierz


07.12.2011
Elementy akustyczne wykorzystywane w systemach wentylacyjnych (MPOIA)
pobierz


07.12.2011
Zagadnienia akustyczne w projektowaniu (MPOIA)
pobierz


14.09.2011
Kontakt z klientem i negocjacje (MPOIA)
pobieranie: 1 2


13.04.2011
Interpretacja Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (MPOIA)
pobieranie: 1 2 3 4 5


01.03.2011
Ochrona przeciwpożarowa obiektów (MPOIA)
pobierz


01.03.2011
Energooszczędny system wentylacji mechanicznej w świetle nowych przepisów (MPOIA)
pobierz


24.11.2010
Prawo Ochrony Środowiska - wpływ na zmiany w procesie inwestycyjnym
(MPOIA)
pobierz