Szkolenie Online odbywa się przez Internet w czasie rzeczywistym – to znaczy, że transmitowane jest szkolenie stacjonarne odbywające się w sali konferencyjnej Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP przy ul. Kraszewskiego 36 w Krakowie, prowadzone przez zaproszonego prelegenta i przy udziale słuchaczy.

Szkolenie Online przeznaczone jest dla ograniczonej liczby uczestników wirtualnych, którzy nie mogą wziąć udziału w szkoleniu stacjonarnym. Uczestnik wirtualny ma możliwość, za pośrednictwem Internetu, oglądania obrazu ze szkolenia (w tym wyświetlanych przy użyciu rzutnika lub telewizora prezentacji) oraz słuchanie dźwięku. Aktualnie uczestnik wirtualny nie ma możliwości zadawania pytań i brania czynnego udziału w dyskusji.

Szkolenie dostępne jest wyłącznie w czasie rzeczywistym i bez możliwości późniejszego odtworzenia.

Aby wziąć udział w szkoleniu online należy zapoznać się z regulaminem i instrukcją techniczną oraz wypełnić formularz zgłoszenia na stronie www.Szkolenia.WarsztatArchitekta.pl i przesłać do biura MPOIA. Biuro MPOIA, po weryfikacji danych zgłaszającego odeśle „hasło szkolenia” mailem.

Szkolenie dostępne jest wyłącznie poprzez Microsoft Internet Explorer. Najlepszą jakość dźwięku uzyskamy przy użyciu słuchawek studyjnych.

Jeśli posiadasz już hasło możesz przejść do strony z wideo ».