ArchiCAD

Producent: Graphisoft

Opis: Program graficzny CAD opracowany przez węgierską firmę Graphisoft z myślą o zastosowaniu w projektowaniu architektonicznym.

ArchiCAD jest jednym z najbardziej popularnych programów w biurach architektonicznych. Umożliwia przygotowanie jednocześnie zarówno dwuwymiarowych rysunków (rzutów kondygnacji, przekrojów, widoków elewacji), jak i widoków perspektywicznych i aksonometrycznych przy korzystaniu z jednego tylko modelu. Idea programu opiera się na możliwości rysowania w systemie zbliżonym do WYSIWYG przy zachowaniu sposobu pracy charakterystycznego dla architektów – czyli opracowywaniu rzutów kolejnych kondygnacji. Trójwymiarowy model oraz przekroje generowane są automatycznie na podstawie rzutów. Edycje dokonane na modelu i przekrojach przenoszą się też na rzut.

Program oparty jest na logice obiektowej, poszczególne rodzaje obiektów odpowiadają różnym elementom budowlanym (ściana, strop, dach, belka). Ponadto istnieją obiekty wstępnie zdefiniowane, takie jak okna, drzwi, meble, a nawet całe pojazdy i ludzie. Projektowanie polega na ustawianiu zdefiniowanych obiektów oraz nadawaniu im parametrów. Ostatnio dla tego typu oprogramowania przyjęło się określenie BIM – jako skrót od angielskiego Building Information Modeling, czyli modelowanie informacją o budynku.

W wersji 8.0 po raz pierwszy pojawiła się dodatkowa opcja „kalki”. Jest to narzędzie pomagające nam precyzyjnie ustalić położenie innych kondygnacji.

W programie od wersji 10, dostępna jest opcja „wirtualnego spaceru”. Funkcja ta przypomina swym działaniem system poruszania się z gier FPS. Jest ona pomocna w prezentacji obiektu przyszłym klientom. W ArchiCADzie 9.0 po raz pierwszy wprowadzono także system renderingu LightWorks. Dzięki niemu możliwe jest użycie ArchiCAD-a jako system renderujący realistyczną wizualizację projektu.

Do programu dołączony jest edytor obiektów opisywanych w języku GDL (Geometric Description Language).

Obsługiwane platformy: Windows, Mac OS X
Więcej: http://www.archicad.pl/programy/archicad/73-2/411-archicad-19-wymagania-techniczne

Cena: Od 19 010 zł + VAT
Więcej: http://www.archicad.pl/images/stories/aktualnosci/Cennik_ArchiCAD.pdf

Link: http://www.archicad.pl/


Revit

Producent: Autodesk

Opis: Oprogramowanie do projektowania budynków Revit® jest stworzone specjalnie do modelowania informacji o budynku(BIM ) (angielski), z uwzględnieniem funkcji projektowania architektonicznego, MEP, inżynierii budowlanej i budowy. Licencja na program Revit 2016 jest dostępna w sprzedaży w ramach pakietów Building Design Suite Premium i Ultimate.

Subskrypcja Desktop Subscription dla pakietu Building Design Suite zapewnia najtańszy dostęp do oprogramowania Revit. Korzystaj z najnowszych wersji i zalet elastycznego licencjonowania, dostępu do usług w chmurze oraz pomocy technicznej.

Technologia BIM: Tak

Obsługiwane platformy: Windows (Mac Os X wyłącznie za pomocą Boot Camp lub Parallels Desktop)

Cena: Od 250 € / m-c
Więcej: http://www.autodesk.pl/products/revit-family/buy

Link: http://www.autodesk.pl/products/revit-family/overview


ArCADia

Producent: INTERsoft

Opis: ArCADia-ARCHITEKTURA to moduł branżowy systemu ArCADia. Program pozwala na stworzenie profesjonalnej dokumentacji architektonicznej. Dedykowany jest przede wszystkim architektom oraz wszystkim tym, którzy zajmują się kształtowaniem lub odtwarzaniem bryły budynku.

ArCADia-ARCHITEKTURA wykorzystywany jest do obiektowego tworzenia profesjonalnych rzutów i przekrojów architektonicznych, interaktywnego podglądu 3D oraz realistycznej wizualizacji. ArCADia-ARCHITEKTURA zawiera specjalistyczne funkcje architektoniczne, m.in. takie jak: automatyczny przekrój, automatyczne wymiarowanie czy import bryły obiektu z innych programów.

Technologia BIM: Tak

Link: http://www.intersoft.pl/


MicroStation

Producent: Bentley

Opis: MicroStation to, zajmujące czołową pozycję na świecie, oprogramowanie wspierające projektowanie 2D i 3D oraz modelowanie informacji, przeznaczone w szczególności do stosowania w architekturze, inżynierii, w czasie budowy i eksploatacji; dla systemów dostawy mediów, dróg i kolei, mostów, budynków, sieci łączności, sieci kanalizacyjnych, zakładów przemysłowych, górnictwa i innych.

MicroStation zapewnia wydajność i elastyczność modelowania, generowania rysunków, kreślenia oraz  tworzenia map,  niezależnie od ich przeznaczenia i wielkości. Jest również platformą dla wielu kompatybilnych ze sobą, profesjonalnych i dopasowanych do wymogów danej branży, aplikacji firmy Bentley i innych dostawców oprogramowania.

Technologia BIM: Tak

Link: http://www.bentley.com/pl-PL/Products/MicroStation/ 


Solid Edge ST10

Producent: Siemens

 

Link: https://www.plm.automation.siemens.com/pl_pl/products/solid-edge/free2d/#lightview-close