W dziale PRAWO, w formie wyszukiwarki, zamieszczone są odnośniki do przepisów prawa związanych z wykonywaniem zawodu architekta w następujących formach:

  • Aktów prawnych udostępnianych przez Internetowy System Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu RP. Przed rozpoczęciem korzystania niezbędne jest zapoznanie się z POMOCĄ oraz WPROWADZENIEM (poniżej).
  • Tekstów ujednoliconych (z naniesionymi zmianami na tekst aktu)
  • Interpretacji przepisów
     

AKTY PRAWNE UDOSTĘPNIANE PRZEZ ISAP

Za każdym razem, korzystając z Internetowego Systemu Aktów Prawnych należy sprawdzić aktualność aktu prawnego poprzez sprawdzenie aktów powiązanych, w tym aktów zmieniających.


TEKSTY UJEDNOLICONE

Komisja ds. Legislacji przy Krajowej Radzie Izby Architektów przygotowuje ujednolicone teksty aktów prawnych jako materiał pomocniczy, który nie stanowi oficjalnego źródła informacji prawnej. Korzystanie z załączonych plików ujednoliconych aktów prawnych odbywa się wyłącznie na własną odpowiedzialność i możliwe jest wyłącznie po zaakceptowaniu powyższych warunków. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy opierać się o materiały zamieszczone w ISAP, publikowane na stronach Sejmu RP.


INTERPRETACJE PRZEPISÓW

Zestaw dokumentów, stanowisk organów administracji państwowej i samorządowej, interpretacje przepisów oraz inną korespondencję, jaką architekci uzyskali w formie odpowiedzi na swoje wątpliwości. Redakcja kieruje się przekonaniem, że umieszczenie takich pism w Warsztacie pozwoli na rozeznanie się  specyfice problematyki prawnej, z rozwiązaniami której architekt mierzy się podczas swojej pracy. Wiemy też, że porównanie odpowiedzi różnych instytucji na te same pytania pozwoli wykazać ich wzajemną niespójność. Wiedza ta, poparta odpowiednim opracowaniem, pozwoli uzyskać mocny argument w przyszłych pracach legislacyjncych IARP. Dotyczy to szczególnie dialogu z instytucjami stanowiącymi prawo.

Liczymy na życzliwe przyjęcie tej inicjatywy i nadsyłanie na adres redakcji Portalu posiadanych przez Was dokumentów. Z oczywistych względów z pism należy usunąć wszelkie dane mogące zidentyfikować osobę lub adres opisanej sprawy.

W dziale PRAWO - linki do zbioru aktów prawnych:

  • LEGALIS - wyszukiwarka udostępniona przez C.H BECK na podstawie podpisanej umowy z KRIA
  • NORMY - zbiór Polskich Norm udostępnionych przez PKN na podstawie umowy podpisanej z KRIA

Logowanie dla obu pozycji następuje poprzez system extranet.

Zamieszczamy też pod linkiem Komisja Prawa Inwestycyjnego - zbiór wszystkich newsletterów legislacyjnych ArchiLegis.1. Instrukcje LEGALIS
Instrukcje i materiały pomocnicze
- 5 kroków na start https://www.youtube.com/watch?v=K6zTROKADh8
- Wyszukiwanie informacji w Systemie Legalis https://www.youtube.com/watch?v=YIYuurgs9oU
- pozostałe filmy instruktażowe https://legalis.pl/pomoc/filmy-i-instrukcje/ArchiLegis – newsletter legislacyjny

Newsletter legislacyjny Komisji ds. Legislacji przy Krajowej Radzie Izby Architektów RP i portalu WarsztatArchitekta.pl

 


 

 


 

RulON – oficjalny e-biuletyn IARP

 

 

SZKOLENIA - nagrania ze szkoleń, biblioteka szkoleń wraz z materiałami do pobrania według stale aktualizowanej listy. Sprawdź » Polskie Normy - zbiór Polskich Norm udostępnionych przez PKN na podstawie umowy podpisanej z KRIA Sprawdź » Klient Architekta – poradnik inwestora. Jak wyrazić swoje oczekiwania wobec architekta? Zobacz » Oprogramowanie – jaki program architektoniczny będzie dla Ciebie najlepszy? Sprawdź » ArchiLegis – newsletter legislacyjny Komisji ds. Legislacji IARP i Warsztatu Architekta. Czytaj » Mediateka – baza literatury, filmów, programów i blogów architektonicznych. Poznawaj »

News

 
Warsztat Architekta – pożegnanie 2022-11-30

  Dzień 30 listopada jest ostatnim dniem naszej pracy „w” i „dla” Redakcji Warsztatu Architekta.

Czytaj więcej...

Akcja "Architekci dla Ukrainy" 2022-09-21

Na posiedzeniu Krajowej Rady IARP 6 września 2022 r. podjęta została uchwała ws. udzielenia patronatu medialnego akcji Architekci dla Ukrainy.

Czytaj więcej...

Poradnik "Polski Ład dla architektów" do pobrania 2022-05-13

Krajowa Rada IARP wyraża nadzieję, że lektura Poradnika przybliży zmiany podatkowe jakie zostały wprowadzone w br. oraz pozwoli na świadome zaplanowanie dalszej działalności zawodowej, a w tym wyboru sposobu opodatkowania dochodów z tej aktywności.

Czytaj więcej...

Konferencja -NEB dla miast poprzemysłowych 2022-04-07

Konferencja odbędzie się 22 kwietnia 2022 r. w Katowicach oraz będzie dostępna on-line.

Czytaj więcej...