Podkomisja Szkoleń Zawodowych Architektów działająca przy Krajowej Radzie Izby Architektów RP zaprasza na szkolenie zorganizowane przez Śląską Okręgową Izbę Architektów RP.

Szkolenie dostępne jest od 4 listopada 2020 roku.

Szkolenie Internetowe online na portalu www.WarsztatArchitekta.pl dostępne po zalogowaniu.
Nagranie ze szkolenia będzie dostępne bez ograniczeń czasowych.
https://www.warsztatarchitekta.pl/szkolenia/

W celu otrzymania CERTYFIKATU SZKOLENIOWEGO należy przed szkoleniem zarejestrować swój udział na Platformie szkoleniowej IA RP https://szkolenia.iarp.pl/