Izba Architektów wciąż walczy!

 

Współpraca IARP z ustawodawcą i wniesienie licznych, merytorycznie uzasadnionych uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o Prawie Budowlanym, ostatecznie nie wpłynęły na treść aktu prawnego.

W związku z tym, 8 listopada 2022 r. Krajowa Rada Izby Architektów RP podjęła uchwałę wyrażającą protest wobec w/w projektu. Sprzeciw dotyczy m.in. proponowanego rozszerzenia zakresu uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej w ograniczonym zakresie oraz dopuszczenia do projektowania techników bez wyższego wykształcenia kierunkowego, co narusza zasady wykonywania zawodu architekta i normy unijne.

W podjętej uchwale KRIA domaga się zaprzestania dalszego procedowania ustawy w zakresie zmian w nadawaniu uprawnień budowlanych.