KORZYSTANIE Z PROGRAMU

Czas trwania oraz organizacja zajęć

Program realizowany jest na bazie przyznanego Grantu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w okresie 2019- 2021.
Szczegółowy harmonogram zajęć w semestrze ustalany jest bezpośrednio między Placówką biorącą udział w Programie a Edukatorem.
Zaleca się, aby zajęcia trwały przynajmniej dwie godziny lekcyjne.
W ciągu semestru przewidziane jest 5 spotkań. Liczba uczniów w grupie powinna zawierać się między 10 a 15 osób.


Placówki w programie na semestr 2019/2020

1 PK OIA Katarzyna Osielczak-Stachnik 660 488 996 Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Czarnej
2 Szkoła Podstawowa w Krzemienicy
3 WM OIA Katarzyna Roszkowska 530 961 666 SP nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego
4 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy
5 Adriana Ronżewska-Kotyńska 889 249 111 Centrum Sztuki Galeria EL
6 MP OIA Dorota Verey 609 146 194 Zespół Szkół Nr 2 im.Stanisława Konarskiego w Bochni
7 Joanna Paradowska-Prusak 606 758 164 Pałac Młodzieży w Nowym Sączu
8 LUBUSKA OIA Ewa Kaszuba-Nawrocka 506-345-952 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych
9 Katarzyna Gucałło 504 594 227 Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Edukacyjnego
10

LUBELSKA OIA

Marta Kendzierawska  500 180 233  Niepubliczna Szkoła Podstawowa "ECCE HOMO"
11 Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Skrzydła
12 SLOIA Paweł Bieńkowski 603 653 634 Szkoła Podstawowa nr 16 im. Adama Dzika
13 Ewa Szymańska -Sułkowska 601 556 206 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kard. St. Wyszyńskiego w Imielinie
14 KPOIA Marek Grosz 601 307 089 Zespół Szkół Budowlanych i Plastycznych
16 POOIA Piotr Marczak  605 433 878   II Liceum Ogólnokształcące
17 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie
18 Ogólnokształcące Liceum Programów Indywidualnych
19 PDOIA Magdalena Hyży-Rydzewska 505 999 462 Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. F. Blachnickiego
20 VI Liceum Ogólnokształcące im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku (2 grupy)
21
22 OPOIA Halina Gierczak 600 903 891 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Bosko w Luboszycach
23 Publiczne Liceum Ogólnokształcące Stowarzyszenia Szkół katolickich w Opolu
24 LOOIA Katarzyna Bernatek-Bączyk 501 287 225 Szkoła Podstawowa w Różycy
25 Joanna Jaskułowska 505 556 474 Szkoła Podstawowa nr 173 im.Żołnierzy Dywizji Kościuszkowskiej
26 MAOIA Daniel Frąc 606 995 606 Technikum Budownictwa i Architektury nr 1
27 WPOIA Magdalena Jarysz 693 341 686 Szkoła Podstawowa nr 74
28 Dagmara Pawlak 531 549 082  XX L.O. na Wichrowym Wzgórzu w Poznaniu
29 Dagmara Pawlak Zespół Szkół Budownictwa Nr 1, Rybaki
30 DSOIA Daria Kiezun 509 747 807 Szkoła Podstawowa nr 37 im. kard. S. Wyszyńskiego
31 Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego we Wrocławiu
32 SWOIA Maria Głowacka 606 977 594 Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach