E-mail nie wyświetla się prawidłowo? Obejrzyj go w przeglądarce.
ArchiLegisNewsletter legislacyjny Komisji ds. Legislacji przy Krajowej Radzie Izby Architektów RP i portalu WarsztatArchitekta.pl | #24


Szanowne Koleżanki i Koledzy Architekci IARP,


przesyłamy Wam dwudziesty czwarty numer newslettera legislacyjnego. Zawiera on:

- ustawę z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych [Dz. U. z 2015r., poz. 1338];

- ujednolicony fragment (art. 1-7) ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych Dz. U. z 2015r., poz. 909 j.t., uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1338).

Ustawa niniejsza wprowadza pojęcia zwartej zabudowy oraz obszaru zwartej zabudowy. Ponadto, wprowadza możliwość odrolnienia gruntów klas I-III, w przypadku gdy są to grunty, których co najmniej połowa powierzchni każdej zwartej części gruntu zawiera się w obszarze zwartej zabudowy, położone są w odległości nie większej niż 50 m od granicy najbliższej działki budowlanej i drogi publicznej, ich powierzchnia nie przekracza 0,5 ha, bez względu na to, czy stanowią jedną całość, czy stanowią kilka odrębnych części, przy czym warunki powyższe muszą być spełnione łącznie.

Zmiany wejdą w życie z dniem 10 października 2015 r.
Więcej

Piotr Gadomski
Architekt IARP, Wiceprezes KRIA

Maciej Nitka
Architekt IARP, Szef Biura Portalu WarsztatArchitekta.pl


PasekZapraszamy do korzystania z serwisu ArchiBook – bazy i wyszukiwarki Architektów IARP.

ArchiBook uwzględnia region zamieszkania, charakter prowadzonej działalności, pełną listę danych teleadresowych oraz mini-portfolio wybranych projektów oraz realizacji. Dobór i edycja materiałów powierzona została Państwu – każdy może zredagować własną wizytówkę.
Pasek


wa