E-mail nie wyświetla się prawidłowo? Obejrzyj go w przeglądarce.
ArchiLegisNewsletter legislacyjny Komisji ds. Legislacji przy Krajowej Radzie Izby Architektów RP i portalu WarsztatArchitekta.pl | Numer 1

Szanowne Koleżanki i Koledzy Architekci IARP,


każdy z nas doświadczał poczucia bezradności w zetknięciu z prawno-legislacyjną stroną wykonywania zawodu. Powodem jest zarówno ogrom aktów prawnych dotyczących obowiązujących ustaw i rozporządzeń, jak i ich rozproszenie. Prawdziwym kłopotem w dotarciu do aktualnej wersji jest nieustanny dopływ publikacji zawierających kolejne zmiany.

Pragniemy ułatwić Państwu korzystanie z tej wiedzy. Komisja do spraw Legislacji przy KRIA rozpoczyna monitorowanie najważniejszych dla nas aktów prawnych w celu powiadamiania swoich członków o wprowadzonych zmianach w prawie oraz prowadzenia formy jednolitego tekstu. Liczymy, że zostanie to odebrane przez członków IARP jako wygodne ułatwienie. Uznaliśmy, że najskuteczniejszą droga dotarcia z tą informacją będzie utworzenie specjalnego newslettera o tej tematyce.

Niniejszy ArchiLegis – przygotowany wraz z redakcją portalu WarsztatArchitekta.pl jest pierwszą publikacją tego typu. Newsletter będzie docierał do Was wyłącznie z powiadomieniem o nowościach legislacyjnych. Przesłana informacja będzie miała formę linku do ISAP (Internetowy System Aktów Prawnych) prowadzonego na stronach Sejmu RP oraz dodatkowo w postaci wspomnianego już tekstu jednolitego przygotowanego przez zespół prawny KRIA. Będziemy dokładać wszelkich starań, aby przygotowana informacja była sprawdzona, kompletna i dotyczyła ważnych aspektów prawnych naszej pracy.

A zatem – gdy na Waszych monitorach pojawi się ArchiLegis – poświęćcie mu chwilę uwagi.

Piotr Gadomski
Architekt IARP, Przewodniczący Komisji ds. Legislacji, członek KRIA

Maciej Nitka
Architekt IARP, Szef Biura Portalu WarsztatArchitekta.pl

---

Udostępniamy do pobrania Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz. 690) – tekst ujednolicony obowiązujący od dnia 23 lutego 2013 r., przygotowany przez Komisję ds. Legislacji przy Krajowej Radzie Izby Architektów RP.

Więcej

---

Jak korzystać z Internetowego Systemu Aktów Prawnych.


wa