E-mail nie wyświetla się prawidłowo? Obejrzyj go w przeglądarce.
ArchiLegisNewsletter legislacyjny Komisji ds. Legislacji przy Krajowej Radzie Izby Architektów RP i portalu WarsztatArchitekta.pl | Numer 2

Szanowne Koleżanki i Koledzy Architekci IARP,


przesyłamy Wam drugi numer naszego newslettera legislacyjnego. Związane jest to ze zmianami wprowadzonymi artykułem 1 ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 8 marca 2013 r. (Dz. U. 2013 r. poz. 405), wchodzącymi w życie w dniu 12 kwietnia 2013 r. Dotyczą trybu wnoszenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (uprawnione podmioty, terminy, forma wnoszenia uwag). Pełne brzmienie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dostępne jest poprzez zamieszczony niżej link w Internetowym Systemie Aktów Prawnych (ISAP), na stronach Sejmu RP.

Zgodnie z naszą zapowiedzią z pierwszego numeru newslettera, przesyłamy także tekst ujednolicony ustawy, z zaznaczeniem wprowadzanych zmian. Kolorem czerwonym ujęte zostały zapisy usunięte, kolorem niebieskim – zapisy wprowadzone. UWAGA: ze względu na fakt, że w 2012 roku wspomniana ustawa została zmieniona poprzez zmiany w innych ustawach, tj:
zdecydowaliśmy o zamieszczeniu wszystkich tych zmian w ramach przesłanego tekstu jednolitego. Oczywiście w razie konieczności możliwe jest śledzenie poszczególnych zmian poprzez odnośne teksty ustaw zamieszczone na stronach ISAP.

Dziękujemy za przesłane opinie, w zdecydowanej liczbie pozytywnie oceniające naszą inicjatywę.
W następnych numerach spróbujemy się do nich odnieść; przedstawimy także plan dalszego rozwoju serwisu.
W odpowiedzi na nadesłane uwagi techniczne, dotyczące zamieszczania tekstów w plikach aktywnych (edytowalnych): zdecydowaliśmy się pozostać przy publikowaniu tekstów w formacie .pdf, ze względu na stabilność zapisu (w razie konieczności, zawsze można użyć Narzędzia Zaznaczania – pod prawym przyciskiem myszy).

Piotr Gadomski
Architekt IARP, Przewodniczący Komisji ds. Legislacji, członek KRIA

Maciej Nitka
Architekt IARP, Szef Biura Portalu WarsztatArchitekta.pl

---

Udostępniamy do pobrania Ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – tekst ujednolicony obowiązujący od dnia 12 kwietnia 2013 r., przygotowany przez Komisję ds. Legislacji przy Krajowej Radzie Izby Architektów RP.

Więcej

---

Jak korzystać z Internetowego Systemu Aktów Prawnych.


wa