E-mail nie wyświetla się prawidłowo? Obejrzyj go w przeglądarce.
ArchiLegisNewsletter legislacyjny Komisji ds. Legislacji przy Krajowej Radzie Izby Architektów RP i portalu WarsztatArchitekta.pl | Numer 3

Szanowne Koleżanki i Koledzy Architekci IARP,


dziś przesyłamy Wam kolejny, nowy ujednolicony tekst. Jest to Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (z dnia 7 października 1997 r. Dz. U. nr 132, poz. 877 oraz z 2009 r. Nr 108, poz. 907) zmienione Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 marca 2013 r. (Dz.U.2013, poz. 472), które weszło w życie w dniu 19 maja 2013 r.
Więcej

Równocześnie anonsujemy, iż kolejny, czwarty numer newslettera ArchiLegis będzie zawierał wstęp i pierwsze publikacje naszego nowego rozdziału w dziale „Prawo” pt. „Interpretacje”. Zapraszamy do nadsyłania korespondencji, którą wielu z nas prowadzi z urzędami regionalnymi lub centralnymi. Dokumenty (w formie skanów) powinny uniemożliwiać identyfikację adresata oraz podmiotu sprawy.


Piotr Gadomski
Architekt IARP, Przewodniczący Komisji ds. Legislacji, członek KRIA

Maciej Nitka
Architekt IARP, Szef Biura Portalu WarsztatArchitekta.pl

---

Jak korzystać z Internetowego Systemu Aktów Prawnych.


wa