E-mail nie wyświetla się prawidłowo? Obejrzyj go w przeglądarce.
ArchiLegisNewsletter legislacyjny Komisji ds. Legislacji przy Krajowej Radzie Izby Architektów RP i portalu WarsztatArchitekta.pl | Numer 4

Szanowne Koleżanki i Koledzy Architekci IARP,


chcemy bez zbędnej zwłoki reagować na zmiany w prawie dotyczące naszego zawodu, dlatego w najnowszym, czwartym newsletterze otrzymujecie – w formie linku – tekst Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu [...], w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz.U.2013, poz 570).
Rozporządzenie to weszło w życie w dniu 17 maja 2013 i obowiązuje przez okres 24 miesięcy.

Drugą pozycją jest – obowiązująca od dnia 26 maja 2013 r. – Ustawa z dnia 8 marca 2013 o zmianie ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.3013, poz. 503). Tekst jednolity został przygotowany przez Komisję ds. Legislacji przy KRIA RP.

Jednocześnie przypominamy, że obie pozycje uzupełnią listę aktów prawnych gromadzonych (z podziałem tematycznym) w dziale „Prawo” Warsztatu Architekta.

Zgodnie ze złożoną obietnicą, informujemy o nowym dziale „Interpretacje”. Zamieściliśmy już w nim pierwsze dokumenty. W tym miejscu będzie można śledzić zróżnicowaną wykładnię poszczególnych przepisów budowlanych, dokonywaną przez organy administracji państwowej i samorządowej. Jest to efekt wymiany urzędowej korespondencji z architektami albo odpowiedź na zapytania organów IARP.

Dział  „Interpretacje” został pomyślany jako miejsce, w którym użytkownicy portalu Warsztat Architekta będą mogli podzielić się informacjami z innymi architektami, przesyłając urzędowe orzeczenia w prowadzonych przez siebie sprawach. Liczymy na to, że wiedza wynikająca z lektury tych dokumentów pomoże architektom prowadzić swoją działalność oraz posłuży jako informacja, a czasem ostrzeżenie.

Więcej

Piotr Gadomski
Architekt IARP, Przewodniczący Komisji ds. Legislacji, członek KRIA

Maciej Nitka
Architekt IARP, Szef Biura Portalu WarsztatArchitekta.pl


---

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu od lutego do marca, w lipcu, we wrześniu i od listopada do grudnia 2011 r. oraz od stycznia do marca i od maja do października 2012 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych.

Więcej
---

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych – tekst ujednolicony obowiązujący od dnia 26 maja 2013 r., przygotowany przez Komisję ds. Legislacji przy KRIA RP)
Więcej
---

Interpretacje przepisów – nowy dział portalu WarsztatArchitekta.pl.
Więcej

---

Jak korzystać z Internetowego Systemu Aktów Prawnych.


wa