E-mail nie wyświetla się prawidłowo? Obejrzyj go w przeglądarce.
ArchiLegisNewsletter legislacyjny Komisji ds. Legislacji przy Krajowej Radzie Izby Architektów RP i portalu WarsztatArchitekta.pl | Numer 5

Szanowne Koleżanki i Koledzy Architekci IARP,


nawiązując do zapowiedzi rozszerzenia newslettera legislacyjnego ArchiLegis o bazę interpretacji prawnych, przesyłamy dwa ważne dla naszej codziennej pracy dokumenty.

Pierwszy z nich dotyczy usunięcia obowiązku opiniowania projektów budowlanych pod kątem wymagań BHP.

Drugi dokument dotyczy interpretacji nowelizacji KPA w sprawie poświadczania kopii dokumentów. Stanowisko w tej sprawie Rady Krajowej IARP z 18 stycznia 2011 r. publikowaliśmy już w WA. Z uwagi na ciągle powtarzające się pytania z tego zakresu, dołączamy tym razem dokument przedstawiający stanowisko Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Więcej

---

Jak korzystać z Internetowego Systemu Aktów Prawnych.


wa