E-mail nie wyświetla się prawidłowo? Obejrzyj go w przeglądarce.
ArchiLegisNewsletter legislacyjny Komisji ds. Legislacji przy Krajowej Radzie Izby Architektów RP i portalu WarsztatArchitekta.pl | #15

ERRATA

Pasek

Szanowne Koleżanki i Koledzy Architekci IARP,


Poniżej przesyłamy sprostowanie informacji zamieszczonych we wstępie do ArchiLegis # 15 dotyczących ustawy Prawo budowlane. Tiret trzecie zawierał informację, iż praktyka „dla uprawnień do projektowania bez ograniczeń została skrócona do 1,5 roku w biurze projektowym i 1 roku na budowie, natomiast dla uprawnień do projektowania w ograniczonym zakresie – 1,5 roku w biurze projektowym i 1 roku na budowie”.

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, tj. od 10 sierpnia 2014 r. praktyka dla uprawnień do projektowania bez ograniczeń została skrócona do 1 roku w biurze projektowym i 1 roku na budowie, natomiast dla uprawnień do projektowania w ograniczonym zakresie – 1 roku w biurze projektowym i 1 roku na budowie.

Za powstałe zamieszanie przepraszamy. Nasza pomyłka spowodowana była przez zapisy jednej z wersji projektu ustawy deregulacyjnej. Równocześnie pragniemy poinformować, że na adresy mailowe członków Izby zostanie rozesłana poprawiona wersja ArchiLegis#15 z sugestią usunięcia poprzedniej, błędnej wersji.

Piotr Gadomski
Architekt IARP, Wiceprezes KRIA

Maciej Nitka
Architekt IARP, Szef Biura Portalu WarsztatArchitekta.pl


PasekZapraszamy do korzystania z serwisu ArchiBook – bazy i wyszukiwarki Architektów IARP.

ArchiBook uwzględnia region zamieszkania, charakter prowadzonej działalności, pełną listę danych teleadresowych oraz mini-portfolio wybranych projektów oraz realizacji. Dobór i edycja materiałów powierzona została Państwu – każdy może zredagować własną wizytówkę.
Pasek


wa