E-mail nie wyświetla się prawidłowo? Obejrzyj go w przeglądarce.
ArchiLegisNewsletter legislacyjny Komisji ds. Legislacji przy Krajowej Radzie Izby Architektów RP i portalu WarsztatArchitekta.pl | #23


Szanowne Koleżanki i Koledzy Architekci IARP,


mimo wakacyjnego okresu w legislacji ciągły ruch. Oto 20 sierpnia, po zaledwie tygodniowym vacatio (nomen omen) legis, wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwoleniu na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszeniu budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. (Dz.U.2015.1146 z dnia 12 sierpnia 2015 r.).

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001146

Powodzenia,
Piotr Gadomski
Architekt IARP, Wiceprezes KRIA

Maciej Nitka
Architekt IARP, Szef Biura Portalu WarsztatArchitekta.pl


PasekZapraszamy do korzystania z serwisu ArchiBook – bazy i wyszukiwarki Architektów IARP.

ArchiBook uwzględnia region zamieszkania, charakter prowadzonej działalności, pełną listę danych teleadresowych oraz mini-portfolio wybranych projektów oraz realizacji. Dobór i edycja materiałów powierzona została Państwu – każdy może zredagować własną wizytówkę.
Pasek


wa