E-mail nie wyświetla się prawidłowo? Obejrzyj go w przeglądarce
ArchiLegis
Newsletter legislacyjny Komisji ds. Legislacji przy Krajowej Radzie Izby Architektów RP i portalu WarsztatArchitekta.pl | #25


Szanowne Koleżanki i Koledzy Architekci IARP,

przesyłamy Wam dwudziesty piąty numer newslettera legislacyjnego. Zawiera on:

Zmiany wprowadzone niniejszym rozporządzeniem są konsekwencją nowelizacji ustawy – Prawo budowlane, dokonanej ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2015r., poz. 443 [tzw. małą nowelizacją]. Rozporządzenie wprowadza m.in.:

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 15 października 2015 r.

Więcej


Piotr Gadomski
Architekt IARP, Wiceprezes KRIA

Maciej Nitka
Architekt IARP, Szef Biura Portalu WarsztatArchitekta.plPasek

Zapraszamy do korzystania z serwisu ArchiBook – bazy i wyszukiwarki Architektów IARP.

ArchiBook uwzględnia region zamieszkania, charakter prowadzonej działalności, pełną listę danych teleadresowych oraz mini-portfolio wybranych projektów oraz realizacji. Dobór i edycja materiałów powierzona została Państwu – każdy może zredagować własną wizytówkę.

Pasek

Polub Warsztat Architekta a Facebooku'u!