E-mail nie wyświetla się prawidłowo? Obejrzyj go w przeglądarce

ArchiLegis

Newsletter legislacyjny Komisji ds. Legislacji przy Krajowej Radzie Izby Architektów RP i portalu WarsztatArchitekta.pl | #39

Szanowne Koleżanki i Koledzy Architekci IARP,

przesyłamy Wam trzydziesty dziewiąty numer newslettera legislacyjnego. Zawiera on:

29 czerwca weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (rozporządzenie to zastąpiło akt z 14 października 2015 r.)

Rozporządzeniem tym wprowadzono kilka zmian, które przedstawiamy poniżej:

Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia z dnia 22 czerwca br. stosuje się przepisy nowego rozporządzenia.


Piotr Gadomski

Architekt IARP, Wiceprezes KRIA

Maciej Nitka

Architekt IARP, Szef Biura Portalu WarsztatArchitekta.pl


Pasek

Zapraszamy do korzystania z nowych działów Warsztatu Architekta!

Pasek

Polub Warsztat Architekta na Facebook'u!