E-mail nie wyświetla się prawidłowo? Obejrzyj go w przeglądarce

ArchiLegis

Newsletter legislacyjny Komisji ds. Legislacji przy Krajowej Radzie Izby Architektów RP i portalu WarsztatArchitekta.pl | #46

Szanowne Koleżanki i Koledzy Architekci IARP,

Przesyłamy Wam czterdziesty szósty numer newslettera legislacyjnego. Zawiera on:

1 stycznia 2018 r. obowiązywać zaczęła nowa ustawa z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566, ze zm.). Wprowadzone zmiany dotyczą m.in. powołania nowego organu właściwego w sprawach gospodarki wodnej tj. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, wprowadzenia zgody wodnoprawnej oraz oceny wodnoprawnej, a także procedury ich wydawania, jak również decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji w sprawach oceny oddziaływania na środowisko. Choć ustawa obowiązuje od niedawna, doczekała się już pierwszej nowelizacji, dotyczącej przede wszystkim stosowania przepisów odnoszących się do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji w sprawie oddziaływania na środowisko. Nowelizacja – z pewnymi wyjątkami – zacznie obowiązywać od 26 kwietnia br.


Piotr Gadomski

Architekt IARP, Wiceprezes KRIA

Maciej Nitka

Architekt IARP, Szef Biura Portalu WarsztatArchitekta.pl


Pasek

Zapraszamy do korzystania z nowych działów Warsztatu Architekta!

Pasek

Polub Warsztat Architekta na Facebook'u!