E-mail nie wyświetla się prawidłowo? Obejrzyj go w przeglądarce

ArchiLegis

Newsletter legislacyjny Krajowej Rady Izby Architektów RP i portalu WarsztatArchitekta.pl | #51

Szanowne Koleżanki i Koledzy Architekci IARP,

W przedświątecznej atmosferze przesyłamy Wam 51 numer newlsettera legislacyjnego ArchiLegis.

Tym razem jedna pozycja – nowa norma „kominowa” PN-B-10425:2019-09 Kominy – przewody kominowe dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane – Wymagania i badania. Zastąpiła ona obowiązującą dotychczas PN-B-10425:1989.

Zmiany zasługujące na wzmiankę to nowe regulacje dot. wysokości i odległości kominów od kalenicy dachu stromego ale też od: elementów zagospodarowania terenu – uwaga – od korony drzewa dorosłego.

Przypominamy, że wszyscy czynni członkowie IARP posiadają dostęp on-line do bazy Polskich Norm poprzez zalogowanie się do systemu extranet (podobnie jak do generowania zaświadczeń).

Z wyrazami szacunku i życzeniami dobrych Świąt i powodzenia w Nowym Roku -


Grzegorz Jachym

Architekt IARP, członek Rady Krajowej IARP,
Koordynator Komisji Prawa Inwestycyjnego przy KRIA

Maciej Nitka

Architekt IARP, Szef Rady Portalu WarsztatArchitekta.pl


Pasek

Zapraszamy do korzystania z nowych działów Warsztatu Architekta!

Pasek

Polub Warsztat Architekta na Facebook'u!