E-mail nie wyświetla się prawidłowo? Obejrzyj go w przeglądarce

ArchiLegis

Newsletter legislacyjny Krajowej Rady Izby Architektów RP i portalu WarsztatArchitekta.pl | #52

Szanowne Koleżanki i Koledzy Architekci IARP,

Przedstawiamy Wam 52 numer newlsettera legislacyjnego ArchiLegis.

Zawartość AL obejmuje informacje o dwóch najważniejszych dla architektów ustawach.

1.
W dniu 24 lutego w Dzienniku Ustaw ukazało się Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jednolity tekst został przygotowany w oparciu o szereg zmian dotyczących zapisów tej ustawy, wprowadzonych w innych aktach prawa w 2019 roku.

Tekst obwieszczenia:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000293

2.
W dniu 3 marca Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy prawo budowlane. Wejdzie ona w życie po 6 miesiącach od daty opublikowania – daty tej jeszcze nie znamy ale gdy ukaże się w Dzienniku Ustaw - poinformujemy o tym fakcie w kolejnym newsletterze.


Z wyrazami szacunku


Grzegorz Jachym

Architekt IARP, członek Rady Krajowej IARP,
Koordynator Komisji Prawa Inwestycyjnego przy KRIA

Maciej Nitka

Architekt IARP, Szef Rady Portalu WarsztatArchitekta.pl


Pasek

Zapraszamy do korzystania z nowych działów Warsztatu Architekta!

Pasek

Polub Warsztat Architekta na Facebook'u!