E-mail nie wyświetla się prawidłowo? Obejrzyj go w przeglądarce

ArchiLegis

Newsletter legislacyjny Krajowej Rady Izby Architektów RP i portalu WarsztatArchitekta.pl | #53

Szanowne Koleżanki i Koledzy Architekci IARP,

Przedstawiamy Wam 53. numer newlsettera legislacyjnego ArchiLegis.

Dziś tylko jeden ale ważny dokument.

W dniu 18 marca 2020 r. opublikowana została ustawa o zmianie ustawy prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Wejdzie ona w życie po 6 miesiącach od dnia ogłoszenia (czyli 19 września 2020 r.) z wyjątkiem art. 5 pkt 2 lit. b w zakresie art. 7 ust. 8g i 8g, który wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.


Grzegorz Jachym

Architekt IARP, członek Rady Krajowej IARP,
Koordynator Komisji Prawa Inwestycyjnego przy KRIA

Maciej Nitka

Architekt IARP, Szef Biura Portalu WarsztatArchitekta.pl


Pasek

Zapraszamy do korzystania z nowych działów Warsztatu Architekta!

Pasek

Polub Warsztat Architekta na Facebook'u!