E-mail nie wyświetla się prawidłowo? Obejrzyj go w przeglądarce

ArchiLegis

Newsletter legislacyjny Krajowej Rady Izby Architektów RP i portalu WarsztatArchitekta.pl | #54

Szanowne Koleżanki i Koledzy Architekci IARP,

Przedstawiamy Wam 54. numer newslettera legislacyjnego ArchiLegis.

Jest to numer zawierający dwa ważne tematy:

1. Ustawę i informację dot. „tarczy antykryzysowej”

2. Uzupełnienie do ArchiLegis nr 53 dot. Ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw


1. W dniu 31 marca 2020 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z 2020 r., poz. 568), która stanowi część tzw. "tarczy antykryzysowej". Tym samym w dniu 31 marca br. zmiany weszły w życie (z pewnymi wyjątkami).

W załączeniu przedstawiamy pełne brzmienie ustawy (poz. 1) oraz wybrane fragmenty z ustawy zawierające przepisy istotne z punktu widzenia pracy architekta z krótkim komentarzem (poz. 2).


2. Jak już informowaliśmy w poprzednim numerze ArchiLegis 53, w dniu 18 marca 2020 r. opublikowana została o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, która wejdzie w życie po 6 miesiącach od dnia ogłoszenia.

W uzupełnieniu materiału przekazanego w poprzednim newsletterze legislacyjnym - prezentujemy tekst tej ustawy (poz. 3) w wersji ujednoliconej (opracowanej przez IARP) oraz wersję z naniesieniem zmian i skreśleń wynikających z nowelizacji Prawa budowlanego (poz. 4).

Mamy nadzieję, że wersja z kolorami (czerwony - skreślenia, niebieski - dodane) pozwoli wszystkim na szybkie zorientowanie się w dość obszernych zmianach jakie zaszły w ustawie i łatwe porównanie „starych” i „nowych” zapisów ustawy.Grzegorz Jachym

Architekt IARP, członek Rady Krajowej IARP,
Koordynator Komisji Prawa Inwestycyjnego przy KRIA

Maciej Nitka

Architekt IARP, Szef Biura Portalu WarsztatArchitekta.pl


Pasek

Zapraszamy do korzystania z nowych działów Warsztatu Architekta!

Pasek

Polub Warsztat Architekta na Facebook'u!