E-mail nie wyświetla się prawidłowo? Obejrzyj go w przeglądarce

ArchiLegis

Newsletter szkoleniowy Podkomisji Szkoleń Zawodowych przy KRIA oraz Redakcji Portalu WarsztatArchitekta.pl
Numer specjalny z dnia 28.05.2020 r.

Szanowne Koleżanki i Koledzy Architekci IARP,

Mamy przyjemność przekazać Wam kolejne informacje o izbowych inicjatywach szkoleniowych, które wspomagają naszą pracę w okresie epidemii.

1. Z satysfakcją informujemy, że program szkoleń się rozwija.
Publikujemy informację Podkomisji Szkoleń Zawodowych przy KRIA, że Pomorska Okręgowa Izba Architektów dołączyła do krajowego programu szkoleń internetowych, poprzez organizację webinarium oraz udostępnienie możliwości udziału wszystkim Architektom – poniżej szczegóły.
Tym samym w programie biorą udział już cztery Izby Okręgowe (SLOIA, MPOIA, DSOIA i POOIA).

Dziękując Pomorskiej OIA za tę inicjatywę - zapraszamy kolejne Okręgi, które posiadają możliwości do prowadzenia szkoleń: czy to w systemie uczestnictwa internetowego on-line lub nagrania i opublikowania z niego materiału do Biblioteki.

Podkomisja Szkoleń Zawodowych proponuje pomoc w wymianie wiedzy technicznej niezbędnej w realizacji szkoleń internetowych. Rozważamy także – w miarę możliwości budżetowych współuczestnictwo w przygotowaniu takich nagrań przez te okręgi, które mogą mieć trudności w ich realizacji.

2. Zgodnie z planem i wcześniejszymi zapowiedziami w dniu 1 czerwca udostępnimy kolejne szkolenie w Bibliotece Szkoleń. Tym razem będzie to „projektowanie uniwersalne” prowadzone przez p. dr inż. arch. Iwonę Benek a przygotowane przez naszych Kolegów ze Śląskiej OIA.

Link do szkolenia (od 1.06.2020 r.): https://www.warsztatarchitekta.pl/szkolenia/30-szkolenia-nagrania/290-2019-05-projektowanie-uniwersalne

3. Pomorska Okręgowa Izba przeprowadzi szkolenie internetowe w formie webinarium. Poniżej zaproszenie – będące materiałem otrzymanym z POOIA RP.

 


Z wyrazami szacunku,

Łukasz Krawontka

Architekt IARP, członek Rady Krajowej IARP
Przewodniczący Podkomisji Szkoleń Zawodowych przy KRIA

Maciej Nitka

Architekt IARP, Szef Biura Portalu WarsztatArchitekta.pl


Pasek

Serdecznie Państwa zapraszamy na szkolenie on-line pt. "Prawo budowlane – najnowsze zmiany", które odbędzie się w Pomorskiej Okręgowej Izbie Architektów RP w dniu 09.06.2020 r. (wtorek) o godz. 16:00.
Udział w szkoleniu będzie możliwy za pomocą własnego sprzętu z dostępem do Internetu.

Szkolenie poprowadzi:
Arch. Mariola Berdysz – posiada uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej oraz uprawnienia do kierowania budową i robotami w specjalności architektonicznej. Posiada także uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym wydane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej. Pracowała w Wojewódzkim Biurze Planowania Przestrzennego, potem w Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale Planowania Przestrzennego, Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego pełniąc funkcję Architekta Wojewódzkiego. Orzekała w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Sieradzu. Pracowała w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego w Warszawie. Jest autorem szeregu artykułów w prasie fachowej, a także jest współautorką publikacji książkowej – Uprawnienia budowlane – wydanej przez Polskie Centrum Budownictwa w 1997 i publikacji książkowej – Poradnik inspektora nadzoru inwestorskiego –wydanej przez Wacetob w 2000, oraz redaktorem publikacji „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – poradnik praktyka –wydawanego przez wydawnictwo Dashofer. Odbyła staże zagraniczne. Reprezentowała Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Consortium of European Building Control. Wykłada również na Politechnice Warszawskiej.

Szczegółowe informacje o szkoleniu oraz możliwość rejestracji elektronicznej znajdą Państwo pod linkiem: https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/869

Dane do logowania:
Przy logowaniu należy się posłużyć loginem i hasłem służącym do logowania na stronie http://www.izbaarchitektow.pl/ (dane do systemu, aby pobrać zaświadczenie o przynależności do Izby).
Jednocześnie Prelegent prosi o przesyłanie pytań do nowelizacji Prawa Budowlanego, postara się na nie odpowiedzieć w trakcie szkolenia.

Do zapisanych osób prześlemy link do zalogowania się na szkolenie.

Pasek