E-mail nie wyświetla się prawidłowo? Obejrzyj go w przeglądarce

ArchiLegis

Newsletter legislacyjny Krajowej Rady Izby Architektów RP i portalu WarsztatArchitekta.pl | #56

Szanowne Koleżanki i Koledzy Architekci IARP,

Przedstawiamy Wam 56. numer newslettera legislacyjnego ArchiLegis.

19 września weszła w życie nowelizacja ustawy prawo budowlane, o czym wielokrotnie informowaliśmy. Przypominamy tylko, że dokument ten a także jego ujednolicony tekst przygotowany przez KRIA przesłaliśmy w AL#54. Ponieważ w końcu sierpnia w ISAP ukazał się także tekst ujednolicony – załączamy go pod tym linkiem.

W dniu 18 września ukazał się Dziennik Ustaw z nowym rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (poz. 1609). Tekst rozporządzenia publikujemy tutaj.

Ten sam Dziennik Ustaw zawiera także (poz. 1608) rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zmiana obejmuje zakres wymagań dla urządzeń automatycznie regulujących temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach. Zawiera także uzupełnienie do §180 uwzględniające infrastrukturę na potrzeby ładowania pojazdów elektrycznych. Tekst publikujemy tutaj.

Oba rozporządzenia weszły w życie 19 września.


Grzegorz Jachym

Architekt IARP, członek Rady Krajowej IARP,
Koordynator Komisji Prawa Inwestycyjnego przy KRIA

Maciej Nitka

Architekt IARP, Szef Biura Portalu WarsztatArchitekta.pl


Pasek

Zapraszamy do korzystania z nowego działu Warsztatu Architekta: B2B czyli „tablicy ogłoszeń” z ofertami pracy


Pasek

Polub Warsztat Architekta na Facebook'u!