E-mail nie wyświetla się prawidłowo? Obejrzyj go w przeglądarce

ArchiLegis

Newsletter legislacyjny Krajowej Rady Izby Architektów RP i portalu WarsztatArchitekta.pl | #58

Szanowne Koleżanki i Koledzy Architekci IARP,

Witając Was noworocznie przedstawiamy Wam 58 numer newslettera legislacyjnego ArchiLegis.

W dniu 4 stycznia 2021 r. opublikowana została ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r.
o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U.2021.0011)

Wprowadza ona punktowe zmiany do Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz do kilku ustaw – w tym do ustawy Prawo budowlane dotyczące następujących artykułów: 3, 9, 29, 30, 31, 32, 33, 36a, 37a, 39, 40, 41, 42, 45, 47, 53a, 57, 59i, 71, 93. Dodane zostały art. 30b, 31a,

Za najistotniejsze zmiany w Prawie budowlanym należy uznać możliwość składania dokumentów w formie elektronicznej. Wprowadzono również kilka zmian uaktualniających istniejące przepisy (o charakterze porządkującym) oraz dodano artykuły dotyczące pozwolenia na rozbiórkę oraz robót zabezpieczających i rozbiórkowych.

Komisja Prawa Inwestycyjnego opracowała tekst ujednolicony zawierający uchwalone ustawą zmiany wraz z podaniem terminu wejścia w życie poszczególnych zmian.

Do pobrania - w załączniku.

Informujemy Was także, że w ubiegłym miesiącu pojawiły się dwie inne publikacje Dziennika Ustaw:

- poz. 2127 w dniu 1 grudnia 2020 r.; art. 4
- poz. 2320 w dniu 22 grudnia 2020 r. art. 75

wprowadzające zmiany do ustawy prawo budowlane.

Dotyczyły one także wprowadzania procedur drogą elektroniczną niemniej – nie weszły jeszcze w życie zatem informujemy o nich rutynowo i przypomnimy o tym w późniejszych numerach newslettera ArchiLegis.

Linki do omawianych publikacji:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002127
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200002320
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000011

Z wyrazami szacunku

Grzegorz Jachym

Architekt IARP, członek Rady Krajowej IARP,
Koordynator Komisji Prawa Inwestycyjnego przy KRIA

Maciej Nitka

Architekt IARP, Szef Biura Portalu WarsztatArchitekta.pl


Pasek

Zapraszamy do korzystania z nowego działu Warsztatu Architekta: B2B czyli „tablicy ogłoszeń” z ofertami pracy


Pasek

Polub Warsztat Architekta na Facebook'u!