E-mail nie wyświetla się prawidłowo? Obejrzyj go w przeglądarce

ArchiLegis

Newsletter legislacyjny Krajowej Rady Izby Architektów RP i portalu WarsztatArchitekta.pl | #60

Szanowne Koleżanki i Koledzy Architekci IARP,

U progu jesieni przedstawiamy Wam 60. numer newslettera legislacyjnego ArchiLegis.

W dniu 17 września ukazał się Dziennik Ustaw z opublikowanym pod poz. 1722 Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

Rozporządzenie to po dwudniowym okresie vacatio legis weszło w życie 19 września i zastąpiło poprzednie (Dz.U.2015.2117) >>> link.

Podstawowa zmiana to dostosowanie nazewnictwa i zakresu uzgodnienia do nowelizacji pb w zakresie projektu budowlanego.

Z wyrazami szacunku

Grzegorz Jachym

Architekt IARP, członek Krajowej Rady IARP;Koordynator Komisji Prawa Inwestycyjnego przy KRIA;Przewodniczący Podkomisji Prawa Budowlanego przy KRIA

Maciej Nitka

Architekt IARP, Szef Biura Portalu WarsztatArchitekta.pl


Pasek

Zapraszamy do korzystania z nowego działu Warsztatu Architekta: B2B czyli „tablicy ogłoszeń” z ofertami pracy


Pasek

Polub Warsztat Architekta na Facebook'u!