E-mail nie wyświetla się prawidłowo? Obejrzyj go w przeglądarce

ArchiLegis

Newsletter legislacyjny Krajowej Rady Izby Architektów RP i portalu WarsztatArchitekta.pl | #61

Szanowne Koleżanki i Koledzy Architekci IARP,

Przedstawiamy Wam 61. numer newslettera legislacyjnego ArchiLegis.

W dniu 17 września uchwalona została ustawa o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2021.1986).

Jest to ustawa zawierająca pakiet zmian wprowadzających możliwość procedowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 - poprzez zgłoszenie wraz z projektem, które w myśl wprowadzonych regulacji wyłącza możliwość weryfikacji zarówno zgłoszenia jak i dołączonego do niego projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczo-budowlanego (w tym także możliwość weryfikacji sporządzenia tego projektu przez projektanta posiadającego uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności) przez organ administracji architektoniczno-budowlanej.

Ustawa wprowadza możliwość realizacji ww. budynków bez kierownika i dziennika budowy a także szybszą ścieżkę do wydania decyzji WZ dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych o pow. zabudowy do 70 m2.

Przypominamy, że KRIA RP negatywnie ocenia uchwaloną ustawę dostrzegając we wprowadzonych przepisach chaos prawny, zagrożenia dla bezpieczeństwa budowanych obiektów, wykonywania zawodu architekta oraz spowodowanie braku kontroli nad ładem przestrzennym.

Z wyrazami szacunku

Grzegorz Jachym

Architekt IARP, członek Krajowej Rady IARP; Koordynator Komisji Prawa Inwestycyjnego przy KRIA;Przewodniczący Podkomisji Prawa Budowlanego przy KRIA

Maciej Nitka

Architekt IARP, Szef Biura Portalu WarsztatArchitekta.pl


Pasek

Zapraszamy do korzystania z nowego działu Warsztatu Architekta: B2B czyli „tablicy ogłoszeń” z ofertami pracy


Pasek

Polub Warsztat Architekta na Facebook'u!