Nazwa firmy:
FRANTA & FRANTA Architekci Sp. z o.o.
Architekt IARP:
Ewa Franta
Numer członkowski:
SL-0715
Architekt IARP:
Ewa Franta
Numer członkowski:
SL-0715
Architekt IARP:
Piotr Franta
Numer członkowski:
SL-0713
Email:
Miasto:
Chorzów
Adres:
Aleja Harcerska 3 /Hotel SKAUT- Park Ślaski/
Kod pocztowy:
41-500
Województwo:
śląskie
Powiat:
Chorzów
Telefon (1):
+48606416153
Strona www:
http://www.franta-franta.pl

Twoja strona na archibook: archibook.eu/Ewa_Franta

Opis działalności:

Biuro FRANTA & FRANTA Architekci Sp. z o.o. działa od 1987 roku i jest prywatnym biurem posiadającym znaczne osiągnięcia i uznaną pozycję rynkową w zakresie usług projektowych - zatrudniającym projektantów o dużym doświadczeniu i dynamice działania. Biuro oferuje usługi projektowe w zakresie nowych inwestycji budownictwa mieszkaniowego, usługowego i przemysłowego a także rewaloryzacji, modernizacji, remontów istniejących obiektów mieszkalnych, usługowych, projektowania wnętrz i planowania przestrzennego.

Oferujemy nasze usługi we wszystkich fazach inwestycji, obejmujące:
• opracowanie wariantowych koncepcji
projektowych;
• opracowanie wielobranżowej dokumentacji
projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę;
• opracowanie dokumentacji kosztorysowej;
• nadzory autorskie i inwestorskie;
• oceny techniczne, inwentaryzacje,ekspertyzy,
badania warunków technicznych inwestycji;
• opracowania z zakresu planowania
i zagospodarowania przestrzennego.

SPECJALIZACJA BIURA:

Projekty architektoniczno-budowlane
• domy wielorodzinne i jednorodzinne;
• hotele, pensjonaty, rezydencje;
• obiekty służby zdrowia: przychodnie,
gabinety, apteki;
• obiekty biurowe i usługowe: handel,
gastronomia, rzemiosło;
• obiekty oświaty, kultury, rekreacji i sportu;
• obiekty produkcyjne, magazynowe, hale
przemysłowe;
• rewaloryzacja terenów i obiektów zabytkowych;
• modernizacja i remonty obiektów budownictwa
ogólnego.

(Wpis dodany przez architekta IARP o numerze członkowskim SL-0715)