Zespół ds. Legislacji przy Radzie MPOIA RP

Zespół zajmuje się analizą zapisów ustaw oraz udziela odpowiedzi na pytania Członków, a także organów administracji AA-B w zakresie prawa inwestycyjnego i przepisów wykonawczych pod kątem określenia obszarów rodzących konflikty w ich interpretacji. Odpowiedzi publikowane są w formie opinii. Przygotowuje projekty korekt tych zapisów. Analizuje sposób rozwiązań prawnych wypracowanych w innych krajach.

 Regulamin Zespołu ds. Legislacji

Koordynator Zespołu: arch. Maciej Kubicki
Sekretarz Zespołu: arch. Anna Dyląg

Skład Zespołu ds. Legislacji VI kadencji Rady MPOIA RP:
Maciej Bartos, Mariusz Bożek, Piotr Chuchacz, Paweł Chwastek, Wojciech Dobrzański, Marek Kaszyński, Maciej Kosz, Monika Kosz, Dawid Lorek, Olaf Jasnorzewski, Małgorzata Rusnak, Anna Serafin, Anna Szczybura, Dorota Verey, Anna Zabdyr-Jamróz, Witold Zieliński