Beata Chomątowska, Lachert i Szanajca. Architekci awangardy
Wydawnictwo Czarne

Byli tandemem idealnym, choć trudno sobie wyobrazić bardziej niedobraną parę – panicz z zamożnej rodziny i syn aptekarza. Nierozłączni w pracy i w życiu przez siedemnaście lat. Rozwijając własny styl architektoniczny, upowszechniali idee awangardy głoszone przez grupę Praesens. To środowisko o międzynarodowych ambicjach, kierowane przez małżeństwo Syrkusów i współpracujące z Kazimierzem Malewiczem, Walterem Gropiusem i Le Corbusierem, ukształtowało ich i ukierunkowało.

Zanim rozwijającą się karierę spółki autorskiej Lachert&Szanajca we wrześniu 1939 roku przecięła tragiczna śmierć tego drugiego, zdążyli stworzyć ponad sto pięćdziesiąt nowatorskich projektów: od przystanków tramwajowych po gmachy najważniejszych instytucji. 

 

Filip Springer, Zaczyn. O Zofii i Oskarze Hansenach
Wydawnictwo Karakter

Błyskotliwy reportaż biograficzny poświęcony parze polskich architektów-wizjonerów, którym przyszło tworzyć w epoce PRL-u. Losy Oskara Hansena i jego rodziny mogłyby posłużyć za scenariusz niejednego filmu. Syn Norwega i Rosjanki wojnę spędza w Wilnie, gdzie przyłącza się do polskiej partyzantki. Po wojnie studiuje architekturę i wyjeżdża na stypendium do Paryża. Tam trafia do pracowni Jeannereta i odwiedza wielkich malarzy, m.in. Picassa, któremu udziela kilku cennych rad. Pomimo propozycji pozostania na Zachodzie, wraca do kraju, gdzie wraz z żoną, Zofią, pracuje jako architekt i tworzy koncepcję Formy Otwartej.

 

Charles Jencks, Le Corbusier. Tragizm współczesnej architektury
Wydawnictwo Karakter

Osiągnięcia Le Corbusiera, czy tego chcemy czy nie, w przeróżnych formach trwają wszędzie tam, gdzie udało się dotrzeć cywilizacji zachodniej. Bo chyba nie było w XX wieku architekta, urbanisty, który by wywarł większy wpływ na ówczesne i późniejsze metody organizacji przestrzeni. 

Jencks bez zbędnej rozwlekłości, ale wyczerpująco, prezentuje wszystko to, co powinniśmy wiedzieć o Le Corbusierze: jego inspiracje, ewolucję na wskroś oryginalnej twórczości oraz idee jakie się za nią kryły. Książka jest opatrzona licznymi ilustracjami, te jednak nie dominują nad wartością samego tekstu.