Leksykon drewnianej architektury woj. podkarpackiego, pod red. Krzysztofa Zielińskiego

Wyd. Stowarzyszenie „Pro Carpathia”.

Publikacją zawiera charakterystykę 256 zespołów i pojedynczych obiektów zabudowy sakralnej, zachowanych na terenie Podkarpackiego, zbudowanych przed 1950 r. To 149 dawnych i obecnych cerkwi, 96 kościołów i kaplic, 57 wolnostojących dzwonnic cerkiewnych i kościelnych oraz jeden dawny zbór protestancki. Ich opisy zilustrowano w sumie 1200 aktualnych, ale także i archiwalnych, zdjęć. Każdy opis posiada krótkie streszczenie w języku angielskim oraz ukraińskim. Więcej.

 

Beata Chomątowska
Pałac. Biografia intymna

Wydawnictwo Znak

To nie polski Wersal ani Empire State Building. Bliżej mu do kafkowskiego zamku. Jest źródłem miejskich legend: o 30 podziemnych kondygnacjach, o nieistniejących piętrach, o tunelu łączącym go z Domem Partii. Do dziś rzuca na Warszawę najdłuższy cień.

Beata Chomątowska jako pierwsza spogląda na Pałac Kultury i Nauki oczami ludzi, którzy związali z nim życie. Odkrywa dramatyczne losy architektów – braci Sigalinów, opowiada o „poślubionej” gmachowi kronikarce, o samobójcach skaczących z 30. piętra i ludziach piszących listy do „Drogiego Pałacu” niczym do starożytnego bóstwa.

 

Jacek Fota
PKiN

wyd. Centrum Architektury

Autor spędził niemal dwa lata na fotografowaniu wnętrz PKiN, poznał wielu jego pracowników, z wieloma się zaprzyjaźnił i utrzymuje kontakty do dziś. Dzięki temu na fotografiach pojawiają się nie tylko miejsca niedostępne dla niewtajemniczonych: zaplecza gospodarcze, podziemia, warsztaty, stolarnie, wentylatornie, bojlerownie, ale także przestrzenie, które użytkownicy pałacu zmieniali i porządkowali po swojemu – niesamowite, niedzisiejsze, prywatne. Zestawione w autorski sposób kadry tworzą osobisty portret gmachu, gdzie to, co najciekawsze, dzieje się na styku monumentalnej architektury i codziennego życia.

 

SAS Ilustrowany atlas architektury Saskiej Kępy
wyd. Centrum Architektury

ŻOL. Ilustrowany atlas architektury Żoliborza
wyd. Centrum Architektury

MOK. Ilustrowany atlas architektury północnego Mokotowa
wyd. Centrum Architektury

Każdy z atlasów przedstawia 60 budynków, założeń architektonicznych, rzeźb i dekoracyjnych detali znajdujących się na terenie dzielnicy, od najstarszych po najnowsze. Każdy obiekt opatrzony jest jedną ilustracją i krótkim opisem w języku polskim i angielskim. Prezentacje poprzedza dwujęzyczny wstęp z zarysem historii dzielnicy. Budynki i detale zostały przedstawione za pomocą precyzyjnej, lecz syntetycznej ilustracji. Taki sposób prezentacji architektury pozwala zrozumieć podstawowe założenia przestrzenne poszczególnych projektów, niezakłócone ograniczeniami, z jakimi mamy do czynienia w przypadku zdjęć budynków (zasłaniające je drzewa, inne obiekty czy elementy infrastruktury miejskiej, brak dostępu z niektórych stron, zmiany modernizacyjne). Tym samym mamy szansę lepiej poznać pierwotny zamysł architekta.