Ministerstwo Infrastruktury – odległość od lasu (1 września 2011 r.)