Wyrok WSA w Białymstoku – schody zewnętrzne (13 kwietnia 2013 r.)