Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Miejskiej – uzgodnienia ppoż (30 sierpnia 2012 r.)