W dziale PRAWO, w formie wyszukiwarki, zamieszczone są odnośniki do przepisów prawa związanych z wykonywaniem zawodu architekta w następujących formach:

  • Aktów prawnych udostępnianych przez Internetowy System Aktów Prawnych Kancelarii Sejmu RP. Przed rozpoczęciem korzystania niezbędne jest zapoznanie się z POMOCĄ oraz WPROWADZENIEM (poniżej).
  • Tekstów ujednoliconych (z naniesionymi zmianami na tekst aktu)
  • Interpretacji przepisów
     

AKTY PRAWNE UDOSTĘPNIANE PRZEZ ISAP

Za każdym razem, korzystając z Internetowego Systemu Aktów Prawnych należy sprawdzić aktualność aktu prawnego poprzez sprawdzenie aktów powiązanych, w tym aktów zmieniających.


TEKSTY UJEDNOLICONE

Komisja ds. Legislacji przy Krajowej Radzie Izby Architektów przygotowuje ujednolicone teksty aktów prawnych jako materiał pomocniczy, który nie stanowi oficjalnego źródła informacji prawnej. Korzystanie z załączonych plików ujednoliconych aktów prawnych odbywa się wyłącznie na własną odpowiedzialność i możliwe jest wyłącznie po zaakceptowaniu powyższych warunków. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy opierać się o materiały zamieszczone w ISAP, publikowane na stronach Sejmu RP.


INTERPRETACJE PRZEPISÓW

Zestaw dokumentów, stanowisk organów administracji państwowej i samorządowej, interpretacje przepisów oraz inną korespondencję, jaką architekci uzyskali w formie odpowiedzi na swoje wątpliwości. Redakcja kieruje się przekonaniem, że umieszczenie takich pism w Warsztacie pozwoli na rozeznanie się  specyfice problematyki prawnej, z rozwiązaniami której architekt mierzy się podczas swojej pracy. Wiemy też, że porównanie odpowiedzi różnych instytucji na te same pytania pozwoli wykazać ich wzajemną niespójność. Wiedza ta, poparta odpowiednim opracowaniem, pozwoli uzyskać mocny argument w przyszłych pracach legislacyjncych IARP. Dotyczy to szczególnie dialogu z instytucjami stanowiącymi prawo.

Liczymy na życzliwe przyjęcie tej inicjatywy i nadsyłanie na adres redakcji Portalu posiadanych przez Was dokumentów. Z oczywistych względów z pism należy usunąć wszelkie dane mogące zidentyfikować osobę lub adres opisanej sprawy.