System Informacji Godzinowej Architektów (SIGA-1.0)

System Informacji Godzinowej Architektów jest narzędziem służącym wyliczeniu niezbędnej minimalnej ilości godzin potrzebnej do wykonania należytej jakości projektu architektonicznego obiektu w całym zakresie wymaganym dla usług projektowych wykonywanych w ramach zamówień publicznych.

System SIGA-1.0 został opracowany na podstawie analogicznych programów jakie powstały i są stosowane w innych krajach Unii Europejskiej. Wersja SIGA-1.0 jest wersją testową mającą na celu potwierdzenie i sprawdzenia założeń w warunkach polskiego rynku usług architektonicznych.

Niezbędna ilość godzin do wykonania należytej jakości projektu w zakresie architektury obiektu wynosi:
0
Niezbędna ilość godzin do sprawowania należytego nadzoru autorskiego na budowie w zakresie architektury obiektu wynosi:
0

UWAGA: Wyliczenie nie obejmuje projektów branżowych i innych opracowań jak geologiczne, geodezyjne, kosztorysowe itp. Wyliczenie jest informacją poglądową i nie odnosi się do minimalnej ceny opracowań projektowych.