Dane do boxa: PROJEKTOWANIE UNIWERSALNE
Dane do boxa - prowadzący: dr inż. arch. Iwona Benek
Dane do boxa - data: 2020
Prowadzący:

dr inż. arch. Iwona Benek, Adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Fundacja Laboratorium Architektury 60+,

Maciej Jaworski, Dyrektor Zarządzający w HEWI Polska

Październik 2019

Wykład:

Jak projektować – w skali przestrzeni publicznych, terenów zieleni oraz budynków i ich wnętrz – w sposób przyjazny dla osób z różnymi ograniczeniami, w tym dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Koncepcja uniwersalnego projektowania, jako filozofii kształtowania przestrzeni w sposób umożliwiający jej użytkowanie w możliwie szerokim zakresie, przez osoby z różnymi ograniczeniami, w tym osoby starsze i niepełnosprawne - oraz płynące z tego korzyści społeczne.

  • Projektowanie uniwersalne – objaśnienie koncepcji, założenia i zasady.
  • Etapowanie w projektowaniu uniwersalnym i zróżnicowane scenariusze projektowe.
  • Projektowanie uniwersalne, a koncepcje stosowane w projektowaniu architektonicznym.
  • Standardy dostępności na tle przepisów prawnych.
  • Zasady audytowania, listy sprawdzające.
  • Zasady projektowania pomieszczeń higieniczno – sanitarnych zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego. Dobre praktyki.

SLOIA

Materiały do pobrania:

 

Nagranie ze szkolenia