Dane do boxa: O bezpieczeństwie pożarowym fasad
Dane do boxa - prowadzący: mgr inż. Maria DREGER
Dane do boxa - data: 2020

Prelegent: mgr inż. Maria DREGER

Prezeska Stowarzyszenia na rzecz Bezpieczeństwa Pożarowego NIzO. Członkini zespołów roboczych kilku komitetów technicznych Polskiego (PKN) oraz Europejskiego (CEN) Komitetu Normalizacyjnego, a także organizacji branżowych, związanych z bezpieczeństwem pożarowym, aktywnie uczestniczy w opracowywaniu norm ochrony przeciwpożarowej oraz izolacji i systemów izolacyjnych w budownictwie.

Temat: „O bezpieczeństwie pożarowym fasad”.

Opis podcastu:
Wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej od lat 80-tych zmieniły się aż 7-krotnie, za każdym razem idąc w kierunku zwiększenia ich poziomu. Grubość palnego materiału na elewacji, która w latach 90-tych wynosiła 5 cm, a aktualnie wynosi 15-20 cm, to 3-4 razy więcej. Aby zredukować skutki takich pożarów Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa SITP wydało Wytyczne projektowania ociepleń elewacji ETICS. Celem zastosowania proponowanych rozwiązań jest ograniczenia rozprzestrzeniania się ognia po elewacji do czasu rozpoczęcia akcji gaśniczej.

Podcast zamieszczamy w ramach współpracy pomiędzy Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa SITP oraz Krajową Radą Izby Architektów zawartym w 2019 roku.

 

Podcast