Dane do boxa: Prawo budowlane – najnowsze zmiany
Dane do boxa - prowadzący: mgr inż. arch. Gabriel Marek
Dane do boxa - data: 19.06.2020

Komentarz do nowelizacji Ustawy Prawo budowlane opracowany z inicjatywy Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów RP

 

Temat: Najnowsza zmiana prawa budowlanego – usprawnienie czy komplikacja?
DSOIA
Szkolenie w dniu 19.06.2020 r.

1. Zmiany w Prawie budowlanym:
1.1. wprowadzone 13 i 22 lutego, 18 kwietnia i 30 kwietnia 4 maja, 15 i 29 sierpnia, 1, 20 i 23
września, 25 października, 23 listopada 2019 r. 1 i 31 stycznia oraz 18 kwietna 2020 r.
1.2. uchwalone przez Sejm i oczekujące na wejście w życie
1.2.1. 31 lipca 2020 r. - ustawa o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
1.2.2. 19 września 2020 r. – ustawa o zmianie ustawy Prawo budowlane
1.3. Wprowadzone na czas pandemii

2. Definicje – zmiany i problemy interpretacyjne

3. Wymagania podstawowe dla obiektów – Konwencja Nowojorska i ustawa o zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i projektowane zmiany warunków technicznych
dla budynków

4. Procedury poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych
4.1. Lista robót nie wymagających pozwolenia na budowę i konsekwencje zmian przepisów
4.1.1. Zmiany wprowadzone
4.1.2. Zmiany od 19 września 2020 r.
4.2. Lista robót budowlanych nie wymagających zgłoszenia
4.2.1. Zmiany wprowadzone
4.2.2. Zmiany od 19 września 2020 r.
4.3. Pozwolenie na budowę – zmiany wprowadzone i zmiany oczekujące na wejście w życie
4.3.1. odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych – oczekiwane zmiany
4.3.2. zawartość wniosku
4.3.3. zmiany w procedurach pozwolenia na budowę – zmiany wprowadzone i oczekujące na
wejście wżycie
4.3.4. ustalanie stron postępowania – zmiany od 19 września 2020 r.
4.4. Zgłoszenie robót
4.4.1. milcząca zgoda lub zaświadczenie z urzędu
4.4.2. sprzeciw
4.4.3. nałożenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę - problem Natury 2000,
obiektów z gminnej ewidencji zabytków i obiektów, których obszar oddziaływania
wykracza poza działkę objętą zgłoszeniem, obiektów wymagających ustanowienia
inspektora nadzoru inwestorskiego
4.4.4. zmiany w procedurach zgłoszeń

5. Projekt budowlany
5.1. mapa do celów projektowych – zmiana definicji od 31 lipca 2020 r.
5.2. części składowe projektu budowlanego
5.3. zakres projektu budowlanego
5.4. zmiany wynikające z Konwencji Nowojorskiej
5.5. projekt techniczny jako część projektu budowlanego – zmiany od 19 września 2020 r. i
przepisy przejściowe obowiązujące do 19 września 2021 r.
5.6. zakres sprawdzenia projektu budowlanego przed wydaniem pozwolenia na budowę

6. Uprawnieni uczestnicy procesu budowlanego
6.1. Obowiązki i uprawnienia projektanta
6.2. Nadzór autorski
6.3. Kwalifikowanie odstąpień
6.4. Sporządzenie indywidualnej dokumentacji na wzór do jednostkowego stosowania

7. Istotne odstąpienie
7.1. Regulacje obowiązujące po zmianach
7.2. Zmiany oczekujące na wejście w życie

8. Oddanie obiektu do użytkowania
8.1. wymagalność zawiadomienia o zakończeniu budowy
8.2. wymagalność pozwolenia na użytkowanie
8.3. dokumenty niezbędne w postępowaniu – zmiany
8.4. zakres obowiązkowej kontroli

9. Zmiana sposobu użytkowania – problemy stosowania art. 71 i zmiany oczekujące na wejście w
życie.

10. Najnowsze orzecznictwo sądowo-administracyjne i zmiany w liniach orzeczniczych